Eakate hooldusosakonnas osutatakse: koduhooldust, päevahooldust ja ööpäevaringset hooldust, sooja valmistoidu kojuviimist ja kombineeritud teenuseid. Hooldekeskus on spetsialiseerunud dementsete ehk mäluprobleemidega  isikute hoolekandele. SA Tartu VTHK eakate hooldusosakonda teenustele suunatakse Tartu linna ja teiste kohalike omavalitsuste kliente vastavalt Tartu Linnavalitsuse ja teiste omavalitsuste vastavatele korraldustele. Kliendi poolt täielikult tasutud teenustele pole suunamiskiri vajalik, seda asendab teenuse saamise taotlus. Kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse vastuvõtu päeval leping teenuse osutamiseks. Teenuse eest tasumine toimub ettemaksu korras.

Koduhooldaja

 • Nõustab
 • Vestleb
 • Toetab iseseisvat toimetulekut.
 • Abistab toidu ja kütte varumisel.
 • Abistab toidu valmistamisel.
 • Abistab hügieeni toimingute sooritamisel.
 • Korraldab pesu pesemine.
 • Abistab rahaliste toimingute sooritamisel.
 • Jälgib elukoha heakorda ja üldist ohutust.
 • Abistab heakorra ja ohutuse tagamisel.
 • Abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab klienti aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Tagab kliendile ohutuse.

Koduhooldusteenuseid osutatakse tartlastele kliendi kodus 08.00 – 16.30.
Tasuline koduhooldusteenus - 8.31 € tunnis.

Kaunase päevahoid

 • Sisustab eaka päev erinevate tegevustega.
 • Juhendab ja abistab igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Juhendab ja toetab üldiste avalike teenuste kasutamisel.
 • Kaasab töö sarnasesse tegevusse.
 • Kindlustab ohutuse eakale enesele ja teistele päevase hoolduse klientidele.
 • Korraldab eaka regulaarse toitlustamine päevahooldusteenusel viibimise ajal.
 • Võimaldab eakal elada kodus ja saada vajalikul määral abi toimetulekul.

Päevahooldusteenust osutatakse aadressil Kaunase pst 22, tööpäevadel 7.30-18.00 ning nädalavahetustel 8-17.00. Riigipühadel on päevahoolduskeskus kinni.
Eakate päevahoolduse toitlustamise hinnad:  Hommikusöök 1,00 eur.   Lõuna 1,50 eur. Õhtusöök 1,50 eur.  Transport hooldekeskuse sõidukiga:  päevakeskusesse 1 eur. päevakeskusest 1 eur. Tasuline Päevahooldusteenus väljaspool Tartut sissekirjutusega inimestele - 16 € päevas.

Nõlvaku hooldekodu

 • Hooldab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab klienti aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Tagab kliendile ohutuse.
 • Tagab eriarsti poolt määratud ravi iseseisva õendusteenuse mahus.
 • Tagab personalipoolne kõrvalabi ööpäevaringselt.

Ööpäevaringset hooldust osutatakse aadressil Nõlvaku 12. Aastal 2019 on eakate ööpäevaringse hooldamise teenuse hind 30 € päevas.
Valmistoidu kojuvedu 3,5 eurot päev.

Linnabusside (nr 14, 15, 17, 26) graafik avaneb siin.