Eakate hooldusosakonnas osutatakse: päevahooldust, koduhooldust ja ööpäevaringset hooldust. Klientideks on psüühikahäirega pensioniealised isikud.

Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on kliendi parima võimaliku elukvaliteedi tagamine psühhogeriaatrilises pansionaadis. 
Teenusel:

 • Abistatakse klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasatakse klienti aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Tagatakse kliendile ohutus.
 • Tagatakse eriarsti poolt määratud ravi iseseisva õendusteenuse mahus.
 • Tagatakse personalipoolne kõrvalabi ööpäevaringselt.

Päevahooldusteenuse sisuks on psüühikahäiretega eakate isikute päevane hooldamine ja toetamine päevakeskuses. 
Teenusel:

 • Sisustatakse eaka päev erinevate tegevustega.
 • Juhendatakse ja abistatakse igapäevaelus vajalike toimingeute sooritamisel.
 • Kaasatakse aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Juhendatakse ja toetatakse üldiste avalike teenuste kasutamisel.
 • Kaasatakse töösarnasesse tegevusse.
 • Kindlustatakse ohutus eakale enesele ja teistele päevase hoolduse klientidele.
 • Korraldatakse eaka regulaarne toitlustamine päevahooldusteenusel viibimise ajal.
Korraldatakse vajadusel koostöös LV-ga ja invataksoteenuse korraldajaga klientide transport päevahooldusteenusele informeerides selleks eakat või tema esindajat transpordist, transpordiga seotud kuludest. Informeeritakse invataksoteenuse korraldajat klientidest ja transpordivajadusest.

Päevase koduhooldusteenuse osutamisega võimaldatakse eakal elada kodus ja saada vajalikul määral abi toimetulekul. 
Koduhooldusteenusel:

 • Nõustatakse klienti.
 • Vesteldakse kliendiga.
 • Toetatakse iseseisvat toimetulekut.
 • Abistatakse toidu ja kütte varumisel.
 • Abistatakse toidu valmistamisel.
 • Abistatakse hügieenitoimingute sooritamisel.
 • Korraldatakse pesu pesemine.
 • Abistatakse rahaliste toimingute sooritamisel.
 • Jälgitakse elukoha heakorda ja üldist ohutust.
 • Abistatakse heakorra ja ohutuse tagamisel.

Hinnakiri aastal 2017

Eakate päevahoolduse toitlustamise hinnad: 
Hommikusöök 1,00 eur. (puder) 
Lõuna 1,50 eur. (supp ja magustoit)
Õhtusöök 1,50 eur. (praad)

Transport Hooldekeskuse sõidukiga: 
päevakeskusesse 1 eur. 
päevakeskusest 1 eur.

Aastal 2016. on eakate ööpäevaringse hooldamise teenuse hind keskmiselt 830.- eurot kuus ja 27.20 eurot päevas

Tasuline Päevahooldusteenus väljaspool Tartut sissekirjutusega inimestele - 12,70 € päevas;
Tasuline koduhooldusteenus - 7,10 € tunnis.