Anne Päevahoolduskeskus

Päevahoolduskeskus on asutus, mille eesmärgiks on sisustada sellise eaka päeva, kelle hooldamisega kodus perekond enam toime ei tule. Teenuse sihtgrupiks on isikud, kellel on vähenenud mälu ja mõtlemisvõime ning kahanenud varasemad käepärased oskused. Päeva struktureerimine päevakeskuses aitab eakal elada tavapärast elu, osaleda erinevates tegevustes ja tagada ohutus eakale endale ja temaga koos olevatele lähedastele. Teenuse osutamine on üks võimalik lahendus vältimaks hoolde- või vanadekodusse paigutamist ja vabastab pereliikmed sageli vaimselt ja füüsiliselt liigkoormavaks muutunud järelvalve- ja hoolduskohustusest. 
Iga eakas, kes on meie juures hooldusel, on inimene, nagu me kõik, koos oma tavaliste omaduste, vajaduste ja ka nõrkustega ning nii me temasse ka suhtume.

Kuidas me seda teeme?

Klienti:

• kaasatakse aktiveerivasse tegevusse ja sisustatakse eaka aeg keskuses (ajalehtede lugemine, vestlemine, võimlemine, käsitöö, muusikateraapia, mälutreening, hingehoid, jne.). Tegevused on jaotatud erinevatele nädalapäevadele ja toimuvad vastavalt klientide huvidele; 
• säilitatakse igapäevaelu toimetulekuoskused; 
• toetatakse ja nõustatakse pereliikmeid ja/või hooldajaid; 
• jälgitakse tervislikku seisundit; 
• tagatakse päevane toitlustamine; 
• võimaldatakse küllaldane päevane puhkus (voodikohad); 
• tagatakse pere-ja/või erialaarsti ettekirjutatud raviplaani jälgimine.

Hooldekeskuses päevaplaanis on väga tähtis koht mälutreeningul ja ka teistel mõtlemist ja liikumist stimuleerivatel tegevustel. Oluline on, et klient ei jääks üksindusse ega tegevusetult istuma. Tähtis on säilitada inimese sotsiaalsus - et ta suhtleks nii oma lähedaste, hooldava personali kui ka teiste klientidega. Kõik nimetatu aitab kliendil säilitada võimalikult kaua oma vaimseid ja ka füüsilisi võimeid.

Kliendi päev hooldekeskuses on struktureeritud. Neile kehtib kindel päevaplaan, mis on suhteliselt muutumatu, rutiinne. Muutuvad on vaid erinevad tegevused, mis on klientidele meeldivaks vahelduseks ja ergutavad nende mõistust, mõtlemist jne. Eakatele pakutavateks tegevusteks on muusikateraapia, piiblitund, võimlemine, massaaž ning mälutreening. Kõik nimetatud tegevused toimuvad mõõdukas tempos, et need oleksid jõudumööda kõigile klientidele.

Kuidas toimida, et eakas saaks nimetatud teenust kasutada?

• Teenuse saamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse sotsiaalabi osakonna suunamine; 
• suunamise aluseks on pere-ja erialaarsti arvamusele tuginev hinnang toetusvajadusele; 
• dokumentide vormistamisel abistavad ametnikud.

Kui palju selline teenus maksab kliendile?

Klient maksab toitlustamiskulud: päevane toiduraha on 4 €. Samuti on kliendil võimalik valida, kas ta sööb kõik toidukorrad või vaid ühe. Ning veel on võimalik kaasa võtta oma söök, mille saab sobiva ajani säilitada ja soojendada kui vaja.

Hinnad võivad muutuda vastavalt toitlustusteenuse pakkuja hinnakirjale.

Kliendil peavad kaasas olema omad pere-ja/või erialaarsti poolt välja kirjutatud ravimid.

Ülejäänud hoolduse kulud kaetakse suunava omavalitsuse eelarvest.

Millised dokumendid on vajalikud?

• Isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus; 
• eriarsti saatekiri, millele vajadusel lisatakse raviplaan; 
• perearsti poolt väljastatud tõend isiku terviseseisundi kohta, milles märgitakse ära raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste haiguste esinemine ja kinnitatakse, et suunataval isikul ei esine vastunäidustusi suunamiseks; 
• suunatava isikut tõendav dokument või selle koopia.

Millised on vastunäidustused suunamisele?

• Nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis; 
• sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena; 
• statsionaarset ravi vajav psüühikahäire või somaatiline haigus.

Põhjused, miks on olulised ja vajalikud nimetatud dokumendid?

• Eriarst kinnitab tõendiga, et eakal on psüühikahäire ja vajadusel määrab ka ravi. 
• Perearsti tõend annab kindluse, et inimene on saanud vajalikku ravi ja abi.

Miks eelistada Anne Päevahooldekeskust?

• Teie lähedane saab olla kindlas turvalises kohas, kus tema eest hoolitsetakse. 
• Teie ise saate vajadusel ja soovil puhata. 
• Haige on rahulikum ja läbi selle ka Teie. 
• Hooldekeskus pakub kliendile rahulikku ja turvalist ümbrust 
• On võimalik parandada või säilitada kliendi vaimset võimekust.

Hooldekeskusele on oluline tagada eakatele kvaliteetne elu parimate hooldustingimustega.