Koduhooldusteenus

  • Koduhooldusteenusele suunab kohaliku omavalitsuse sotsiaalabiosakond.
  • Eelnevalt on välja selgitatud kliendi hooldus ja toetusvajadus LV spetsialisti poolt.
  • Klient tuleb teenusele omades LV sotsiaalabi osakonna suunamiskirja koos toetusvajadust- ja sagedust kirjeldava teatisega ja perearsti suunamiskirja.
  • Kliendi tervisliku olukorra muutumisest, halvenemisest või teistest probleemidest informeeritakse koheselt kliendi lähedasi ja vajadusel teisi ametiasutusi (kiirabi, politsei jms).
  • Klientidele määrab ravimid kas eriala- või perearst.
  • Informatsiooni kliendi käekäigu kohta saavad õigustatud isikud klienditöötajatelt  või suulise vestluse käigus.
  • Hooldekeskusel on õigus leping kliendiga lõpetada, kui klient ei soovi enam koduteenust, ei maksa nt hooldaja poolt koju toodava kauba eest, on agressiivne ja vägivaldne koduhooldaja suhtes.