Üldine töökorraldus

Eakate hooldusosakonnas töötavad: hooldajad, õde- konsultant, osakonna juhataja.

  • Päevahooldusteenust osutatakse aadressil Kaunase pst 2, tööpäevadel 7.30-18.00 ning nädalavahetustel 8-17.00. Riigipühadel on päevahoolduskeskus kinni.
  • Koduhooldusteenuseid osutatakse tartlastele kliendi kodus 08.00 – 16.30.
  • Ööpäevaringset hooldust osutatakse aadressil Nõlvaku 12.
  • Kõikidele teenustele järjekorda registreerimise aluseks on pere- või raviarsti suunamiskiri, kus on antud ülevaade kliendi tervisliku seisundi kohta. Järjekorda registreerimiseks täidetakse vastav blankett, kuhu pannakse kirja kliendi andmed, tema iseloomustus ja hoolduse eripärad.
  • Vastunäidustused suunamisele ja teenusele võtmiseks on: sõltuvus alkoholist või muudest narkootilistest ainetest; statsionaarset ravi vajav psüühikahäire; nakkavas faasis olev nakkushaigus; ohtlikkus esesele või teistele.