Kliendiesinduse uudised

Kliendiesinduse koosolek 10.08.2017

Kohal: Brigitta (juhendaja), Merike, Ain, Helle, Ita
Puudub: Ehar
Protokollija: Ita

 1. Ehari küsimus. Temaga teha meeskonnatöö
 2. Riiete jagamine 1X kuus (peale sööki). Riiete jagamisega seoses, teha meeskonnatöö – Marion, Ilme, Camilla, Merike – kas augusti lõpus või sept.alul
 3. Ettepanek: kui inimene on olnud aasta või enam tunnitasuga 1,29 euri, ehk saaks tõsta tunnitasu seoses elukalliduse tõusuga
 4. Kui on ekskursioon, kipub kohti väheks jääma, näiteks tahtsid Elistvere loomaparki rohkem inimesi sõita, kui transport võimaldas
 5. Viljandi sõit – meid läheb esindama tantsurühm, see läheb IET eelarvest
 6. Kinno (uude) oktoobris, üritused väljaspool maja
 7. Ekskursioonid ettepanekuna: Jääaja keskus, AHAA keskus, põllumajandusmuuseum, teater, Palamuse- Oskar Lutsu koolimaja, Põltsamaa FELIX, Tallinna jäätisetehas, KALEV kommivabrik, Türi raadiomuuseum, Põlva maanteemuuseum
 8. Rahulolu uuring, toetatud töötamine, oktoobris (selle aasta sees saab vastused kätte)
 9. Kui Ehar enam kliendiesinduses pole, ei tohi ta enam kliendiesinduse nimel tegutseda, pealegi oli ta kliendiesinduse telefoni ära lõhkunud, mis tuleb tal välja maksta
 10. Jõulupidu -  osalusmaks 3 euri
 11. Palju rahvast läheb järgmine aasta puuetega inimeste suvepäevadele?
 12. Rapla tantsuhommik (ball), kas on sinna minek?
 13. Külastada Ihaste jäneste teraapiat
 14. Kutsuda rääkima klientidega vestlema kas psühhiaater või kogemusnõustaja
 15. Monika Haukanõmm võiks tulla meile külla, samuti Puutepunkti toimetus
 16. Meie asutust võiks külastada teraapiakoer (pimedate koer)
 17. Ekskursioon päästeametisse ( politsei, kiirabi, tuletõrje)
 18. Külastada raadiojaamu ELMAR, RING FM, televisiooni
 19. Välikohviku külastus – päris kohvik
 20. Teha edasi kohvik- klubi õhtuid
 21. Kaebuse kodukord – Indrek pole kaebusele vastand

Järgmine koosolek toimub septembri  2  täisnädalal, kuupäev täpsustamisel.


Kliendiesinduse koosolek 26.05.2017

Kohal: Merike, Ehar, Helle, Ain, Ita, külalisena praktikant Silja
Protokollija. Ita
I teema: kodukord ( lugesin ette)
II teema: riiete jagamine
III Kaebuse vastus ( Õnnela kohta)
IV Brigitta kiri kliendiesindusele
V Jaanipäeva koht – kus pidada, kui suur osalustasu
VI Kaja suhtes kaebus
VII Marika suhtes kaebus
VIII Silvia kaebus juhtkonnale

29.maiks riiete jagamine lõpetada, laekunud kaebus Raili suhtes, kes on kogukonna teenusel ja juhendaja ei luba tal riideid koju tuua.

1. Riiete jagamine juuni – juuli – august puhkusele, asjaga tegeleb Merike
Ilme soovib osaleda riiete jagamisel vabatahtlikuna, siis on vähem kaebusi. Põhiliselt tegeleb riietega Marion. Üle 5 eseme ei tohiks võtta. Helle arvab, et riiete jagamist oleks suvel ka vaja. Tuleks teha juhendajaga kokkulepe. Kui riidekaup tuleb Ehari poolt, peab kaupa enne nägema kliendiesindus. Ain arvab, et kliendiesinduse liige peab jälgima riiete jagamist. Kui inimene on võtnud 5 eset, siis järgmine kord ta riideid ei saa. 15. aug. avada taas riidepood.

2. Kui Õnnela varastab veel midagi tuleb teha kohe politseisse esildis!

3. Kas on üldse mõtet kliendiesindusel Tallinna sõita, sest reis on väsitav ja paljud väsivad ära.

4. Telekale ei ole uut pulti vaja, sest meil vedelevad mängud isegi (koroona ja pinks)

5.  Jaanipäev võiks olla Ihastes (Ehari ülesanne), osalustasu 2 euri, ise jook kaasa!

6. Filmipäevadega tegeleb Renee, Ain aitab teda.

7. Merike vastutab e-mailidele vastamise eest, kui Merike ei saa, siis tegeleb sellega Helle.

8. Suvekuudel (juuni- juuli –august) on päevasaal kinni nädalavahetustel.

9. Järgmisel koosolekul on Ehari sünnipäeva tähistamine.

Kaebus: Julia tegutses kevadpeol omavoliliselt ja hakkas ise nõusi laualt ära kandma. Uste juures, kus Julia istus, polnud ühtegi juhendajat. Juhendajad peavad ise omavahel paika panema, kes valvab välisukse kella.
Kaja suhtes kaebus, et ei oska käituda.
Marika suhtes kaebus – ta oli küll puidurühmas Urmase käest luba küsinud, aga omavoliliselt on meil võõrasse rühma minek keelatud, teistesse rühmadesse minnakse koos oma juhendajaga.
Silvia probleem söögitoas – Indrek oli söögitoas käterätid ära korjand. See on seotud nõudepesu programmiga ja tervisekaitsega, sest toidlustamisel on keelatud rätikuga nõusi pühkida nakkushaiguste ohu tõttu.
Ehar uurib järgi kus pidada jaanipäeva.

Järgmine kord koosolek 30.juuni 2017.kell 13:00


Kliendiesinduse koosolek 05.05.2017

Kohalolijad: Merike, Ita, Helle, Ain, juhendaja Brigitta kell 13.00
Protokollija: Ita
Puudub: Ehar
Teemad: 1. Kodulehele ei ole protokolle pandud, aga mul on kõik trükitud
2. Aldari info – seda on arutatud, probleem pole nii lihtne, ülemused tegelevad asjaga
3. Õnnela varguste probleem
4. Peterburi reisi arutelu
5. Eelarve arutelu
6. Koolituste arutelu
7. Kliendiesindusele järgmiseks aastaks märkmikud
Järgmine koosolek on kas 22.või 26.mai, see selgub 8.mai.


Kliendiesinduse koosolek 05.04.2017

Kohalolijad: Merike, Ita, Helle, Ain, Ehar, juhendaja Brigitta
Protokollija: Ita

 1. Teemad: Kliendi kaebus – klientide ühine soov, et Aldar ei tohi tulla majja, kui ta on joobes, või narkouimas. Otsustati, et hoida lihtsalt temast eemale ja mitte teha temaga tegemist. Ita teeb kirja Martinile.
 2. Toiduraha arved, asutuse arved, arvelduste arutelu. Otsustasime: Merike läheb arveid täpsustama.
 3. Indrek saabus koosolekule.
 4. Lahtiste uste päev Iseseisvas Elus, Merike täpsustab, millal. Uurida, millal on võimalik külastada Kalda tee päevakeskust.
 5. Töömessi kohta kuulutused üles.
 6. Puuduva töövõimega inimeste töötamise arutelu Indrekuga. Brigittal on selle kohta vajalik info.
 7. Aprilli lõpus Iseseisva Elu külastus, esialgne plaan 24.aprill.
Järgmine koosolek on 5.mail 2017. Kell 13:00

Kliendiesinduse koosolek 10.03.2017

Kohal: Merike, Ain, Ehar, Helle, Ita, juhendaja Brigitta
Protokollija: Ita

 1. Tuleb uurida Camilla käest, kas on võimalik Camilla suvise ekskursiooni  rahadest võtta puuduolev projektori summa.
 2. Ehari arutelu, kas ta jätkab, praeguste andmete järgi jätkab, kuna Ehar on puudunud mitu korda kliendiesinduse koosolekutelt. Ehar annab teada, kui ta tõesti ei saa tervislikel põhjustel koosolekust osa võtta.
 3. Merike uurib mängude kohta, mida on võimalik meie asutusele osta.
 4. Merike uurib, millal on „Iseseisev Elu“ lahtiste uste päev, et saaks sinna külla minna.
 5. Ehar otsib välja, kus on samalaadne asutus, nagu meil.
 6. Kas oleks võimalik korraldada kliendikonverentsi uuesti.

Kliendiesinduse koosolek 10.02.2017

Kohal: Merike, Ain, Helle, Ita
Puudub: Ehar (haige)

Teemad: 

 1. Kodukorra koostamine – kui enamus (3) on kohal, siis 3 otsustab. Kui inimene puudub 3 korda järjest põhjuseta, siis tuleb ta välja hääletada. Kui märtsis tuleb koosolek ja Ehar jälle puudub, tuleb tema asemele Renee, kuna ta on varem kliendiesinduses olnud. Telefon tuleb koosoleku  ajaks välja lülitada. Õigel ajal tuleb kohal olla.
 2. Eelarve koostamine.
 3. 2 uut liiget on ootel.
 4. Ilme protest söögi suhtes, kaebus kokkade suhtes, et söök ebakvaliteetne.
 5. Uus koosolek 10.märts 2017

Kliendiesinduse koosolek 24.01.2017

Kliendiesindus: Merike, Ain, Ita
Puudub: Ehar, Helle (haiged)
Abistaja: Camilla
Protokollija: Ita
Üldkoosolekul osalesid juhatuse liige Indrek ja osakonna juhataja Ülle

Tehtud tööst ettekanne.
Uute liikmete valimine:  Vanale esindusele tulevad juurde Imre ja Renee, vana esindus jätkab 22 poolt häälega, kohal oli 26 inimest.
Ehar uuris, kuhu jäi kliendiesinduse 500 eurot. Indrek vastas, et see raha on pangaarvel.
Meie kohvikust tuleb avatud kohvik.
Ilme M. küsimus puhtuse suhtes juhatajale, Indrek kinnitas on maja puhtusega rahul.
Ita küsimus: kas käsunduslepingu tunnitasu tõuseb? Indrek vastas, et ei tõuse.
Küsiti, kas kliendid võivad valmistada köögis süüa!? Vastati. Et kokad valmistavad köögis süüa ja söögi eest vastutavad kokad.
Kui eelmise päeva söögid jäävad järgi, kas nende hindu võib alandada? 30% on võimalik toidu hindu alandada ( Indreku vastus)
Ain tundis muret uute ruumide pärast, et kliente on palju ja tekivad pinged, sest inimestel on erinevad diagnoosid. Indrek vastas, et meil pole võimalik kusagilt ruume rentida ja kui tervemad kliendid koju lubada, võib üldse asutuse kinni panna.
Filmide vaatamine tuleb jaanuari kuu jooksul.
Uus eelarve tuleb meile aruteluks. Uus eelarve 4000 eurot.
Loodetakse saada aparaadist tasuta kohvi.
Uued koolitused tulevad.


Kliendiesinduse koosolek 09.01.2017

Kohalolijad: Merike, Ita, Helle, Ain
Puudub: Ehar (arsti juures)
Päevakord:

 1. Kuhu jäi kliendiesinduse raha jõulupeo jaoks? Jõulupakid olid nigelad.
 2. Miks kästakse kliendiesindusel eelarve koostada, kui meile midagi selle eest ei anta? Meie pingutusi ei austata!
 3. Üldkoosolek – paneme ameti maha! Milleks üldse eelarve ja mille jaoks kliendiesindus.
 4. Kui on mingi üritus (disko), peab olema tegevusjuhendaja kohal, jõuludiskol kõndis Imre lihtsalt minema.

Üldkoosolek on 24. Jaanuaril 2017. Kliendiesinduse ja klientide koosolek. Ehar peab kindlasti kohal olema, ainult tõsine haigus on vabandatav.
Protokollis: Ita


Kliendiesinduse koosolek 14.12.2016

Kohal: Merike, Ain, Helle, Ehar
Puudub: Ita, kuna on majutuse administraatorite jõulupeol.
Protokollib: Camilla.
Teema:

 • Eelarves on 2016.a. lõpuni 700 eurot. Raha peab olema kasutatud 2016.a. lõpuks
 • Jõulupakid tulevad firmalt HELP, reedel, 16.12., ladustada 2-le korrusele.
 • Kringlid 12  tk.,a 700 gr, jagatakse 23.12. hommikul.
 • Raha kulutus: pott, pann (kööginurka), teekann, guaððvärvid, plastiliin, pinksipallid, sulgpallid.
 • Tänukiri inimestele: Ehar, Ain, Helle, Ita, Merike ja ðokolaad.
 • Uus koosolek toimub 9.01.2017.

Kliendiesinduse koosolek 25.11.2016

Kohalolijad: Merike, Ehar, Ain, Helle, Ita
Protokollija: Ita

 • Ehar sai pragada seoses jõulupakkide organiseerimisega ja sellest johtuvalt ei soovi praegune kliendiesindus enam tööd edasi teha ja otsustasime et paneme uuel aastal ameti maha ja teeme uued valimised.
 • Oli arutelu linnavalitsuse poolt saadavate jõulupakkide suhtes, oleme teadmatuses, kas neid saab, või ei.
 • Jõulupeo korralduse arutelu. 9.dets. peab olema ürituse raha makstud.
 • Eelmise aasta kliendiesinduse aruande arutelu.
 • Oskari käitumise arutelu.
 • 28. 11.2016 on puuetega inimeste päev AURAS, saime sellest üritusest väga hilja teada.
 • 14.12.2016. on uus kliendiesinduse koosolek.

Kliendiesinduse koosolek 24.10.2016

Kohalolijad: Merike, Ain, Ehar, Ita, Helle
Protokollija: Ita
Päevakord:

 • Kui järgmine kord korraldada KVARTALIS Vaimse Tervise päeva,teha vähemalt 2 tunnine üritus.
 • Helle ei saa osaleda kliendikoolitusel, kuna peab arstile minema.
 • MTÜ loomine oli 10.okt., kohalolijaid oli vähe. Ehar valiti esimeheks. Ehar peab rääkima pr. Soidlaga põhikirja suhtes. Kohal viibis juhtkonnast pr. Lepik.
 • Muretsesime, kui kliendiesindus organiseerib üritusi, ei ole kliendid huvitatud, ainult virisevad. Mõtisklus oli vägagi tuline, kerkis üles küsimus, kas üldse jätkata kliendiesinduse tööd.
 • Vaido käis täna toitu söömas, kuna kliendid virisevad, et söök pole kõlbulik. Vaidol on selle kohta vastu argumendid.
 • KVARTALIS müüdud heategevuslillede raha kasutasime mardiloteriiks.
 • Otsustasime, et üldkoosoleku teeme jaanuari keskpaigas.
 • Uus koosolek on 8.nov.2016.

Kliendiesinduse koosolek 04.10.2016

Kohalolijad: Merike, Ain, Ita, Ehar, Helle
Protokollija: Ita Selgis
Päevakord:

 • Eelarve jäägid saame teada 11.10.
 • 7.okt. peavad kõik kliendiesindajad olema KVARTALIS Vaimse tervise päeva tähistamisel.
 • 10.okt. on TÄHTVERE päevakeskuses MTÜ Vaimne Tervis loomise koosolek kella 14-16.
 • Mardipäeva loterii arutelu.
 • Erilised tänud Indrekule toreda koolituse eest.
 • Uus koosolek on peale MTÜ loomist 24.okt.2016.

Kliendiesinduse koosolek 09.09.2016

Kohalolijad: Merike Stabrovski, Ain Suuder, Helle Möls, Ita Selgis, Ehar Lass
Protokollija: Ita Selgis

 • Aruteluks oli, kas Ehar saab KVARTAL`isse 10. okt. 2016.a. konverentsi ruumid? Vastus on puudu. Seal peaks toimuma MTÜ Vaimne Tervis loomine, mis tegeleks psüühilise erivajadusega inimeste probleemidega. Ühendus oleks üle Eestiline.
 • Oktoobris üldkoosolekul tuleb uue kliendiesinduse valimine. Kliendid vinguvad, et me ei tee midagi, aga Indrek ütles just, et praegune kliendiesindus on kõige õnnestunum.
 • 20. sept. 2016. on meil Indrekuga koolitus.
 • Praeguseni pole söögitoas kõikidel toitudel hinnasilte, ega nimetusi. Miks?
 • Kliendid on väga närvilised, soovivad uut päevasaali, aga praeguses rahakitsikuses pole lihtsalt see võimalik.
 • Raamatupidaja käest küsitud eelarve jääki, palju saame kasutada vaimse tervise päevaks. Saaremaa reisuks läks planeeritust rohkem raha ja meil on vaja sel aastal veel jõulupidu vaja korraldada, kuigi seda teeb uus kliendiesindus, mis valitakse oktoobris, aga kuna eelarve võtsime vastu meie, siis tunneme end asja eest vastutavana.

Kliendiesinduse koosolek 05.08.2016

Kohalolijad: Indrek Sooniste, Merike Stabrovski; Helle Möls, Ain Suuder, Ita Selgis, Ehar Lass
Päevakord:  

 1. Kliendikonverents jääb arvatavasti ära, kuna pole rahalisi vahendeid, ega saa sponsoreid. Ülejäänud kliendiesinduse tarbeks planeeritud raha võib kasutada kliendiesinduse koolitusteks (juhendamise koolitus). See koolitus toimub 20. 09.2016.
 2. Saaremaa ekskursiooni rahakasutuse arutelu.
 3. Otsustasime, et teeme Vaimse Tervise päeval meeleavalduse MTÜ Vaimne Tervis loomise toetuseks, läheme piketeerima, sest pole rahalisi vahendeid ja seda peaks ajakirjanduses kajastama. Enne 10.oktoobrit teavitada ka teiste erihoolekande asutuste teenusekasutajaid piketist osavõtu võimalustest ja paluda neil mõelda, mille eest loodav ühing peaks seisma. Uurida KVARTALIST järgi, kas nende juures saab korraldada Vaimse Tervise päeva üritust 50-100 inimesele.
 4. Töötajate asutusest lahkumise peapõhjus on tööhõivereformiga seoses tekkinud konkurentide paremad palgapakkumised. Ka teistel erihoolekandeteenuseid pakkuvatel asutustel on sama probleem.
 5. Toitlustamise arutelu seoses kliendi kaebusega. Söögitoas peaks olema kõikide müügil olevate toitude nimekiri koos hindadega.
 6. Praegu tehakse hoolekandeteenustes uut  projekti- osad hooldekodud suletakse ja need inimesed oleks tarvis paigutada teistele erihoolekande teenustele, selleks vajalik luua uusi võimalusi erihoolekandeteenuste näol.
 7. Järgmine koosolek on planeeritud 9.09.2016.

Protokollija I. Selgis


Kliendiesinduse koosolek 07.06.2016

Kohalolijad: Merike, Ain, Ita, Ehar, Helle
Protokollija : Ita

 • Toimus Puuetega Inimeste Koja üritus VANEMUISES, millest meile ei teatatud. Ehar pidi selle asjaga tegelema.
 • Kliendikonverents on määramata ajaks edasi lükatud.
 • Otsustasime, et kliendiesindus läheb Anne Veski kontserdile, aga kui sai küsitud Indreku käest kliendiesinduse rahasi, selgus, et kultuuri üritustele polegi meil raha ette nähtud, vaid koolituste jaoks ja nii tuleb meil oma raha eest minna, kel võimalus on.
 • Juulis kliendiesindus puhkab.
 • Kliendiesindusel on nüüdsest 2 mobiiltelefoni numbrit, kuhu saab pöörduda:  Ehar: 56278050 (avalike suhete juht) ja Merike: 56278044 (kliendiesinduse juhataja).
 • Söökla menüü vajab korrastamist, sest kõiki tooteid, mis sööklas müügil on, pole kirjutatud tahvlile ja selle üle oli kaebus kliendiesindusele.
 • Kliendiesindus tunneb väga muret kaadri voolavuse pärast asutuses, kuna paljud juhendajad on lahkunud, aga asemele pole eriti inimesi tulnud.
 • Uus koosolek toimub 5.08.2016. Seniks soovib kliendiesindus kõigile ilusat suve!

Kliendiesinduse koosolek 06.05.2016

Osalesid kõik kliendiesinduse liikmed
Päevakord:

 1. IET tegevusteks planeeritud eelarve arutelu. Kliendiesindust  pole informeeritud, et eelarvest läheb maha AURA ja TÜ SPORDIKLUBI külastamine ja seoses sellega on tegevusteks mõeldud eelarves puudujäägid. Otsustati ühepäevane ekskursioon ära jätta, et eelarvet tasakaalu viia.
 2. MTÜ Vaimne Tervis asutamiskoosoleku planeerimisel, juhul, kui toetus  saadakse, kutsuda kliendiesinduse koosolekule tegevusjuhendajad saamaks infot,  millised kliendid on võimelised kaasa rääkima teemal MTÜ Vaimne Tervis loomisel ja edasises tegevuses.
 3. Arutasime, mida võiks muretseda kliendiesinduse rahadest: näiteks üks kliendiesinduse liikmeist tahaks endale arvutit, teisel oleks vaja transporditoetust, kuna ta käib Jõgeva maakonnast, ega ole saanud kõikidelt kliendiesinduse koosolekutelt osa võtta rahaliste raskuste tõttu.
 4. Arutasime, et kliendiesinduse liikmetele võiks asutuse võimaldada telefonid, kuna paljud kliendid ei oska arvutit kasutada ja seetõttu on raskusi kliendiesinduse poole pöördumisega murede ja kaebuste puhul. On saadetud vastav taotlus asutuse juhtkonnale.

Järgmine koosolek 27.05.2016
Protokollija I. Selgis


Kliendiesinduse koosolek 27.04.2016

Kohal oli 4 liiget, puudus 1.

 1. Arutasime kliendikonverentsi toimumisega seotut, kuna projekt ei saanud rahastust. Ka avalike suhete juht pole sponsorluse kaudu lisarahastust leidnud. Kuna ekskursioone ei sooviks ära jätta, on kliendikonverentsi toimumine kahtluse all. Taotlus on hr. Sooniste poolt hasartmängumaksu nõukogule saadetud; vastust pole seni tulnud.
 2. Senini pole tõsisemalt arutletud päevakeskuse uue asukoha leidmisega seotut. Kuna päevakeskuses on ruumipuudus, oleks kindlasti vaja leida koht, kus on paremad võimalused päevakeskuse tegevusteks.
 3. Kliendiesinduse kodulehele pole kaebusi saadetud, aga paljud inimesed nurisevad. Näiteks puudub pikema-ajalisem ürituste kava. Paljud kliendid ei oska arvutit kasutada ja seepärast oleks hea, kui päevasaali ürituste kava oleks võimalik saada paberkandjal.
 4. Kuna päevasaalis käib nädalavahetustel vähe rahvast, võiks pühapäevane pannkoogipäev olla laupäeval ja pühapäeval võiks päevakeskus olla suletud.
 5. Arutasime, et kliendiesindus võiks saada ülevaate asjadest, mis soetatakse erinevateks tegevusteks.
 6. Tegevusjuhendajad võiksid klientidega rohkem suhelda, eriti nendega, kes käivad päevasaalis vähe. Kliendiesindusele laekus kaebus, et teenuse saaja ei teadnud kohtumisest Reet Linnaga.

Järgmine kliendiesinduse koosolek on 6.mail 2016.a.
Protokollija:  Ita Selgis, kliendiesinduse sekretär


Kliendiesinduse koosolek 03.02.2016

Osalesid: juhatuse liige, 3 juhendajat, 2 kliendiesinduse liiget.
Päevakord:
1. Kliendikonverentsi osalustasu on  klientidele 2 eurot;
2. Toimumiskoht ATLANTIS, mis on juba kokku lepitud;
3. Projekti kirjutavad 2 praegust kliendiesinduse liiget, neid juhendab eelmise kooseisu kliendiesinduse liige;
4. Kutsed saata järgnevatele asutustele:  Tallinna VTK, Viljandi, Pärnu, Vändra, Rapla, Võru, Maarja küla, Maarja tugikeskus, Kaunase kodu, Iseseisev Elu, Meiela. Kliendiesinduse juhataja otsib veel asutusi juurde.
5. Asutuste kaasfinantseering 20 eurot;
6. Konverentsi pealkiri: „Koos oleme tugevad“ ;
7. MTÜ Vaimse tervise probleemidega inimestele - ühenduse moodustamine.
8. Üks juhendajatest lubas informeerida ajakirjandusest pr. Aime Jõgi ja hr. Kaidor Kaharit, informeeritakse ka ajakirja „Puutepunkt“. Intervjuud annavad  kliendiesinduse liikmed ühiselt;
9.Konverentsi töötoad on arutamisel, suhelda teiste klientidega;
10. Konverentsi peaesineaja on Monika Haukanõmm, võetakse ühendust ka Epilepsia Liiduga;
11. Oli arutusel küsimus, kas esinejatele maksta töötasu.
12. M. Haukanõmme üks  teemadest võiks olla: „Mida riik annab MTÜ loomisse?“
13. MTÜ-le nime leidmise konkurss kõigis konverentsil osalenud asutustes.
14. Konverentsi lõpus tagasiside küsimine.
15.Paluda abi „Leo Dorpati“ noortelt ürituse läbiviimiseks.

Protokollija: Kadi Lilienthal


Teenuse tarbijate üldkoosolek 02.02.2016

Koosolekul arutati rahulolu uuringu tulemusi, millega saab tutvuda SIIN.


Kliendiesinduse koosolek 12.01.2016

Osalesid 4 kliendiesinduse liiget ja 1 juhendaja, puudus 1. Päevakord:

1. Kliendikonverentsi teema kinnitamine, otsustati valida teemaks – Mina ja toimetulek. Töötoad võiksid olla alljärgnevad:

 • Rahaline toimetulek
 • Tööga toimetulek
 • Suhtlemisega toimetulek
 • Kuidas tulen toime haigusega

Esialgne kuupäev on 19.05.2016,  kogunemine kell 10:30, programm kell 11:00. Kutsuda esinema keegi sotsiaalkindlustusametist. Kutsuda mõni psühhiaater  või psühholoog.

2. Kontakteeruda konverentsi läbiviimiseks „Kantri“ hotelliga ja „Atlantisega“ , küsida hinnapakkumist. Kaasata osalejana ka mõni uus hoolekande asutus.

Protokollija: Ita Selgis


Kliendiesinduse koosolek 05.01.2016

Kohal oli 4 kliendiesinduse liiget, puudus üks, osales ka päevakeskuse tegevusjuhendaja. Päevakord:

 1. Lepiti kokku klientide üldkoosolek 27.01.2016, kell 13:00.
 2. Päevakeskusest on tulnud info, et mõningad teenusekasutajad on räpased. Lepiti kokku, et kliendiesinduse liikmed edastavad info teenusekasutaja koordinaatorile, kelle ülesandeks on oma koordineeritav korrale kutsuda.
 3. Kliendiesindus koos Leo Dorpati klubiga otsustas korraldada sõbrapäeva asutuse teenusekasutajatele.
 4. Toimus rahulolu küsitluse arutelu, teenusekasutajatel on tekkinud küsimusi, mis tuleb esitada juhtkonnale.

Järgmine koosolek toimub 27.01.2016, kell 13:00.

Protokollija: Ita Selgis


Kliendiesinduse koosolek 11.12.2015

Kohal olid kõik esinduse liikmed.

Päevakord:
1.      Põhiteemaks kliendiküsitluse arutelu.
2.      Jõulukingitused on olemas.
3.      Jõulupeo kava on olemas.
4.      Jõuluvana jõulupeoks on olemas.
5.      Üldkoosolek on jaanuaris , kus teeme teatavaks kliendiküsitluse tulemused.
6.      Jooksva aasta viimane koosolek on 17.12.2015, kuhu on palutud ka tegevusjuhendaja Camilla.

Protokollija: Ita Selgis


Kliendiesinduse koosolek 04.12.2015

Kohal olid kõik kliendiesinduse liikmed. Päevakord:

 1. Otsustati, et koosolekuid korraldada ja otsuseid vastu võtta tohib ka siis, kui kohal on 3 kliendiesindajat, kuna see on enamus.
 2. Lauluõpetamisega jätkab Reet Prentsel.
 3. Jõulupakkide komplekteerimine on korraldatud.
 4. Kliendiesinduse juhataja kaebusele pole siiani vastust.
 5. Kliendiesinduse ettepanek: kui keegi teenusekasutajatest ei allu päevakeskuse kodukorrale, kehtestada talle nädalane päevakeskuse külastuskeeld.
 6. Konsulteerida päevakeskuse uute ruumide maksumuse osas I. Soonistega
 7. Jõulupeo kava on valmis.
 8. Järgmisel koosolekul peaksid osalema Indrek, Ülle ja Camilla.

Järgmine koosolek on 11.12.2015, kell 12.30.
Protokollija: Ita Selgis.


Kliendiesinduse koosolek 23.11.2015

Päevakord:
1.Järgmisel koosolekul tuleks võtta vastu  otsus, et ka 3 kliendiesindajal on otsustusõigus.Kui keegi kliendiesindajatest puudub korduvalt põhjuseta, valida tema asemele uus liige. Kliendiesinduse telefoni numbrid peaksid olema kliendiesinduse sekretäril ja juhatajal, kui keegi kliendiesinduse liikmetest ei saa koosolekule tulla, tuleb teavitada.
2.Järgmisel koosolekul vaadata üle rahulolu uuringu tulemused.
3.Arutasime klientide tüli, mis juhtus neljapäeval 19. nov. 2015. Kui mõne teenusekasutajaga on pidevalt probleeme, tuleb koos juhendajatega temaga tõsisemalt tegeleda.
4.Arutasime veelkord jõulupeo kava.

Järgmine koosolek on 4.detsembril 2015  kell 11:00
Protokollija: Ita Selgis


Kliendiesinduse koosolek 18.11.2015

Päevakorras oli jõulupeo toimkondade moodustamine, konfliktide lahendamine päevakeskuses ning jõulukingituste hankimiseks sponsorite leidmine, millega tegeleb üks kliendiesinduse liikmetest.

Järgmine  kliendiesinduse koosolek on 23.11.2015  kell 11:00. Päevakorras on jooksvad probleemid ja jõulupidu  ning päevakeskusele uue asukoha leidmine.

Kliendiesinduse meiliaadress on kliendiesindus@gmail.com. Kirjuta ja teata oma muredest ja tähelepanekutest!


Kliendiesinduse koosolek [09.11.2015 A.Ahse]

5.novembril 2015 toimus SA Tartu VTHK kliendiesinduse koosolek; kohal olid kõik kliendiesinduse liikmed. Osalesid ka juhatuse liige Indrek Sooniste, osak. juhataja Ülle Lepik ja vanemtegevusjuhendaja Anneli Ahse.
Arutati teenuse kasutajatele mõeldud rahulolu küsimustikku, milles sisalduvate küsimustega juhatus nõus oli. Tehti ettepanek võtta tööle kogemusnõustajana praktikal olnud pr.Soidla ning arutleti jõulupeo korraldamisega seotud küsimusi.
Kliendiesindus otsustab ise, kas kutsuda juhendajaid koosolekule, kusjuures juhendajal ei ole otsest sõnaõigust, kuid tema ülesandeks  on objektiivse info jagamine.
Järgmine koosolek on 18.nov.2015, kell 11:00.
Ita Selgis, kliendiesinduse sekretär


Kokkuvõte esimesest kliendiesinduse kokkusaamisest [05.11.2015 I.Sooniste]

Uus kliendiesindus: kliendiesinduse valmine toimus 14.oktoobril 2015 üldkoosolekul. Kliendiesindusse valiti Merike, Ita, Elle, Ehar ja Ain.

Kliendiesinduse ülesanded on:
1. ürituste korraldamine,
2. olenevalt kliendi probleemist suunata juhendaja poole.
3. olla vahendaja klientide ja juhtkonna vahel.

Esimest korda sai kliendiesindus kokku 22. oktoobril 2015. Kohal olid kõik liikmed ja juhendajad Camilla ja Martin. Protokollis Ita ja protokollid asuvad III korrusel juhendajate ruumis. Kliendiesindus arutas:
1. kuidas abistada kliente,
2. suvist reisi,
3. jõulupidu,
4. klientide rahulolu küsitluse tegemine,
5. kas on võimalike teha lahtiste uste päeva.

Järgmine kohtumine toimub 5. novembril 2015.

Kliendiesinduse kontakt: kliendiesindus@gmail.com