Uudised


Erastvere kodu reorganiseerimine [21.09.2017 I.Sooniste]

Tartu Vaimse Tervise hooldekodu projekt “Erastvere kodu reorganiseerimine” sai lõpliku kinnituse rahastamise osas. Projekti rahastatakse Euroopa Reginaalarengu Fondist meetme määruse “Erihoolekande reorganiseerimine” alusel.

Projekt viiakse ellu perioodil 01. august 2017. a – 31. detsember 2018. a. Projekti kogumaksumus on 807 427,00 (kaheksasada seitse tuhat nelisada kakskümmend seitse) eurot. SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus loob projekti raames Tartu linna 4 hajutatud elukohta, mis asuvad tavalises eluasemes. 28 teenusekohta võetakse Erastvere hooldekodu elanike poolt kasutusele hiljemalt 2018. aasta lõpus.

ERDF