Kasulik kirjandus

- Töötaja käsiraamat

- S.Epro bakalaureusetöö "PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESE TOETAMISE VÕIMALUSED SA TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUSES"

- Kokkuvõte Helen Seppa bakalaureusetööst „Sotsiaaltöötajate tõlgendused psüühiliste erivajadustega inimeste eluilmast“

- Vaimse Tervise päev 2013 - lugemismaterjalid

Vaimse Tervise Päev 2011:
-Ülevaade töötoast "Rehabilitatsiooniteenused SA Tartu vaimse Tervise Hooldekeskuses"
-Ülevaade töötoast "Eakate hooldus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses"
-PEHIT projekti tutvustus
-PETHA projekti tutvustus

-Vaimse Tervise päeva'2010 materjalid

-Rahvusvahelise konverentsi "Rehabilitatsiooni tulemuslikkuse mõõtmine" (31.10-01.11.2007) materjale saab siit.

ROHELINE RAAMAT: Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine

Puuetega inimestele teenuseid osutavate asutuste koostööseminar “Toimiv võrgustikutöö rehabilitatsioonis” - materjalid:
- võrgustikutöö eesmärgid ,
- võrgustikutöö etapid ,
- võrgustikutöö ja psühhosotsiaalne rehabilitatsioon ,
- võrgustikutöö näide (eesti keeles) ,
- võrgustikutöö printsiiibid ja näide (vene keeles)

Kerstin Rei bakalaureusetöö “Päevakeskuse funktsioon Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse I Päevakeskuse näitel"

-Vabatahtliku töö käsiraamat

-Kliendi käsiraamat

-Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon