Kontaktandmed

Küsimusi saab esitada siin.

Telefon: 50 35 392
Aadress : Staadioni 52, Tartu, 51008 Eesti Vabariik
Registrinumber: 90007431
Pangakonto nr. EE161010220030093019 (SEB pank)
E-mail: vthk.vthk@mail.ee

Nõukogu liikmed:
Marvi Kibe
Senta-Ellinor Michelson
Tiina Mürk
Toomas Kink
Toomas Tein (esimees)

Ees- ja perekonnanimi / asukoht Telefon E-post Ametinimetus Teenus Osakond
Sooniste, Indrek 5182669 indreksooniste@gmail.com juhatuse liige    
Ilves, Kairi 56673752 finants.teenistus@tartuvthk.ee raamatupidaja    
Saaremets, Ene 5035392 vthk.vthk@mail.ee sekretär, personal, kassa    
Lepik, Ülle 56658204 ylle.lepik@tartuvthk.ee osakonna juhataja   rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Runthal, Eda 55569102 edarunthal@gmail.com osakonna juhataja   eakate hooldusosakond
Laane, Vaido 5090027 vaido@tartuvthk.ee majandusteenistuse juhataja   majandusteenistus
           
Annelinna päevakeskus 55569103 PKeskus@gmail.com hooldajad päevahooldus eakate hooldusosakond
Toidu kojuvedu 56670853     toidu kojuvedu eakate hooldusosakond
Eakate kombineeritud hooldus kodus ja päevakeskuses 56650813   hooldajad ööpäevaringne ja päevahooldus eakate hooldusosakond
Lehe 3 56278050   tegevusjuhendajad ööpäevaringne erihoolekanne eakate hooldusosakond
Käbi 11 56647894   tegevusjuhendajad ööpäevaringne erihoolekanne eakate hooldusosakond
Vahi 2a 58875675   tegevusjuhendajad ööpäevaringne erihoolekanne eakate hooldusosakond
Nõlvaku 12 III korrus 56628596   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Nõlvaku 12  I korrus 56619798   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Nõlvaku 12  II Korrus 56623569   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Kadajane, Juta   kadajanejuta@gmail.com hooldusjuht ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Mudrova, Dae 5548746 dae.mudrova@gmail.com koduhooldustöötaja koduhooldus eakate hooldusosakond
Nironen, Kadri 5548745 kadri.nironen@gmail.com koduhooldustöötaja koduhooldus eakate hooldusosakond
Pertel, Marge 5548749 marge.pertel@gmail.com Päevaste hooldusteenuste juht koduhooldus eakate hooldusosakond
           
Roosmets, Kersti 55522962 kersti.roosmets@gmail.com vanemtegevusjuhendaja toetatud elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Nurmetu, Siiri 56572383 siirinur@gmail.com tegevusjuhendaja toetatud elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Ahse, Anneli 56647930 anneliahse@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Andrejeva, Kristina 56675263 kristina.vthk@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Hellenurm, Maie 56684539 maie.hellenurm@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Illison, Marika 56233658   tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Joost, Helen 58552423 helenjoost.vthk@gmail.com tegevusjuhendaja töötamise toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kampus, Ingrid 56643409 ingrid.kampus@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Karo, Carolin 56679316 karocarolin@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kivest, Kristiina 56652196 ttteenus2016@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kosso, Taimi 56868092   taimikosso@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Meister, Camilla 56684723 camilla@tdl.ee tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Mägi, Ave 56654278 ave.m2gi01@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Peterson, Urmas 56640754 urmas.peterson2@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Prentsel, Reet 55516463 reetprentsel@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Spitz, Triin  56679569  triin.spitz@gmail.com tegevusjuhendaja töötamise toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Suvi, Merike 56647453 merikesuvi53@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Tooming, Martin 56621357 martint.vthk@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Toompalu, Raili 56684146  raili.toompalu@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Köök, Staadioni 52 56649823   kokad toitlustamine rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kaldmaa, Ülle 56681863 ulle.kaldmaa@gmail.com kokk/tegevusjuhendaja toitlustamine rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Siht, Annika   annikasiht@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus, toitlustamine rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kogukonnas elamise teenus, Alasi 36-4 56642752 tartuvthk@gmail.com tegevusjuhendaja kogukonnas elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
           
Kuperjanov, Jane 56657214 jane.kuperjanov@gmail.com psühholoog rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Paal, Kadri 56681391 paal.kadri.1@gmail.com eripedagoog, tegevusterapeudi assistent rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Rannikmaa, Valentina 55561556 valentina.rannikmaa@gmail.com sotsiaaltöötaja rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Soidla, Ene   Ene.soidla@gmail.com kogemusnõustaja rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Sulg, Miia 56653950 miia.vthk@gmail.com füsioterapeut rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Tamm, Gerly   gerly.tamm@ut.ee psühholoog rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Vallandi, Inge   ingevallandi@gmail.com kogemusnõustaja  rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
           
Randvere, Aleksander 56233947 vaido@tartuvthk.ee elektrik-remondimees   majandusteenistus