Kontaktandmed

Küsimusi saab esitada siin.

Telefon: 50 35 392
Aadress : Staadioni 52, Tartu, 51008 Eesti Vabariik
Registrinumber: 90007431
Pangakonto nr. EE161010220030093019 (SEB pank)
E-mail : vthk@vthk.raad.tartu.ee , vthk.vthk@mail.ee

Nõukogu liikmed:
Marvi Kibe
Senta-Ellinor Michelson
Tiina Mürk
Toomas Kink
Toomas Tein (esimees)

Ees- ja perekonnanimi / asukoht Telefon E-post Ametinimetus Teenus Osakond
Sooniste, Indrek 5182669 indreksooniste@gmail.com juhatuse liige    
Ilves, Kairi 56673752 finants.teenistus@tartuvthk.ee raamatupidaja    
Saaremets, Ene 5035392 vthk.vthk@mail.ee sekretär, personal, kassa    
Lepik, Ülle 56658204 ylle.lepik@tartuvthk.ee osakonna juhataja   rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Runthal, Eda 55569102 edarunthal@gmail.com osakonna juhataja   eakate hooldusosakond
Laane, Vaido 5090027 vaido@tartuvthk.ee majandusteenistuse juhataja   majandusteenistus
           
Annelinna päevakeskus 55569103 PKeskus@gmail.com hooldajad päevahooldus eakate hooldusosakond
Toidu kojuvedu 56670853     toidu kojuvedu eakate hooldusosakond
Kaunase pst 32-12 56650813   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Nõlvaku 12 III korrus 56628596   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Nõlvaku 12  I korrus 56619798   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Nõlvaku 12  II Korrus 56623569   hooldajad ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Kadajane, Juta   kadajanejuta@gmail.com hooldusjuht ööpäevaringne hooldus eakate hooldusosakond
Mudrova, Dae 5548746 dae.mudrova@gmail.com koduhooldustöötaja koduhooldus eakate hooldusosakond
Nironen, Kadri 5548745 kadri.nironen@gmail.com koduhooldustöötaja koduhooldus eakate hooldusosakond
Pertel, Marge 5548749 marge.pertel@gmail.com Päevaste hooldusteenuste juht koduhooldus eakate hooldusosakond
           
Roosmets, Kersti 55522962 kersti.roosmets@gmail.com vanemtegevusjuhendaja toetatud elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Nurmetu, Siiri 56572383 siirinur@gmail.com tegevusjuhendaja toetatud elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Ahse, Anneli 56647930 anneliahse@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Andrejeva, Kristina 56675263 kristina.vthk@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Hellenurm, Maie 56684539 maie.hellenurm@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kampus, Ingrid 56643409 ingrid.kampus@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Karo, Carolin 56679316 karocarolin@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kivest, Kristiina 56652196 ttteenus2016@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kosso, Taimi 56868092   taimikosso@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Meister, Camilla 56684723 camilla@tdl.ee tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Mägi, Ave 56654278 ave.m2gi01@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Peterson, Urmas 56640754 urmas.peterson2@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Prentsel, Reet 55516463 reetprentsel@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Saarna, Helgi 56233658 helgi.saarna@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Spitz, Triin  56679569  triin.spitz@gmail.com tegevusjuhendaja töötamise toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Suvi, Merike 56647453 merikesuvi53@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Tooming, Martin 56621357 martint.vthk@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Toompalu, Raili 56684146  raili.toompalu@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Köök, Staadioni 52 56649823   kokad toitlustamine rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Kaldmaa, Ülle 56681863 ulle.kaldmaa@gmail.com kokk/tegevusjuhendaja toitlustamine rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Siht, Annika   annikasiht@gmail.com tegevusjuhendaja igapäevaelu toetamise teenus, toitlustamine rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Majutus, Staadioni 52 56632759 tartuvthk@gmail.com administraator majutus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
           
Kuperjanov, Jane 56657214 jane.kuperjanov@gmail.com psühholoog rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Paal, Kadri 56681391 paal.kadri.1@gmail.com eripedagoog, tegevusterapeudi assistent rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Rannikmaa, Valentina 55561556 valentina.rannikmaa@gmail.com sotsiaaltöötaja rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Soidla, Ene   Ene.soidla@gmail.com kogemusnõustaja rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Sulg, Miia 56653950 miia.vthk@gmail.com füsioterapeut rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Tamm, Gerly   gerly.tamm@ut.ee psühholoog rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
Vallandi, Inge   ingevallandi@gmail.com kogemusnõustaja  rehabilitatsioon rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond
           
Randvere, Aleksander 56233947 vaido@tartuvthk.ee elektrik-remondimees   majandusteenistus