Tööpakkumised ja praktika võimalused

[lõppenud] Koduhooldajate konkurss [07.03.2014 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja konkurssi koduhooldajate leidmiseks. Töö toimub ESF projekti „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“ raames.

Töötingimused ja nõuded kandidaatidele leiate SIIT.

Töömaht on orienteeruvalt 168 tundi kuus; on võimalik töötada osalise koormusega.

Allkirjastatud sooviavaldused koos töötunni tasu sooviga ja CV-d palume saata aadressile Staadioni 52, Tartu linn märkusega „Hooldustöötajate konkurss“ hiljemalt 27.03.2014 kell 12.00. Dokumente võib saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile jevgeni.bugakin@gmail.com.

Lisainfo: projekti assistent-administraator Jevgeni Bugakin tel. 53244431 www.tartuvthk.ee

ESF

[lõppenud] Koduhooldajate konkurss [20.06.2013 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja konkurssi koduhooldajate leidmiseks. Töö toimub ESF projekti „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“ raames.

Töötingimused ja nõuded kandidaatidele leiate SIIT.

Töömaht on kuni 168 tundi kuus; on võimalik töötada osalise koormusega.

Allkirjastatud sooviavaldused koos töötunni tasu sooviga ja CV-d palume saata aadressile Staadioni 52, Tartu linn märkusega „Hooldustöötajate konkurss“ hiljemalt 10.07.2013 kell 12.00. Dokumente võib saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile jevgeni.bugakin@gmail.com.

Lisainfo: projekti assistent-administraator Jevgeni Bugakin tel. 7361509, 53244431 www.tartuvthk.ee

ESF

[lõppenud] Koduhooldajate konkurss

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja konkurssi koduhooldajate leidmiseks. Töö toimub ESF projekti „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“ raames. Töömaht on kuni 168 tundi kuus, kuid on võimalik töötada ka osalise koormusega.

Töötingimused ja nõuded kandidaatidele leiate SIIT.

Allkirjastatud sooviavaldused koos töötunni tasu sooviga palume saata aadressile Staadioni 52, Tartu linn märkusega „Hooldustöötajate konkurss“ hiljemalt 10.12.2012 kell 12.00. Avaldusi võib saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile angelika.armolik@tartuvthk.ee.

Lisainfo: projektijuht Angelika Armolik tel. 7361510, 53244737.


Eakate hooldusosakonda võetakse tööle:
Hetkel ei ole tööpakkumisi.

Rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonda võetakse tööle:

Hetkel ei ole tööpakkumisi.

Lisainfo: Ülle Lepik, Rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna juhataja, tel 56658204, ylle.lepik@tartuvthk.ee


[lõppenud] SA Tartu VTHK võtab tööle autojuhi [08.08.2011 V.Laane]

SA Tartu VTHK võtab tööle autojuhi.
Tähtajaliselt (15.08.11 - 31.05.12).
Vajalik varasem autojuhina töötamise kogemus ning väikebussi parkimiseks turvalise territooriumi olemasolu.
Kandideerimiseks vajalik CV ja kaaskiri.
Sooviavaldus koos vajalike dokumentidega esitada hiljemalt 11.08.11 kella 11.00-ks Staadioni 52 kab.309 või e-maili aadressile vaido[ät]tartuvthk.ee

Täiendav info: SA Tartu VTHK majandusteenistuse juht Vaido Laane tel. 5090027


[lõppenud] Konkurss PEHIT projekti raamatupidaja leidmiseks [02.05.2011 V.Vengerfeldt]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus võtab tööle PEHIT projekti raamatupidaja:

PEHIT projekti raamatupidamistööde hange
Pakkujatele esitatavad tingimused:

  1. raamatupidamisalane kogemus ESF projektides
  2. raamtupidamisprogrammi EEVA kasutamise kogemus 

Hanke sisu:
PEHIT projekti raamatupidamine perioodil 01.06.2011 –30.06.2012
Hanke dokumendid:
Pakkujatel  tuleb esitada  kirjalik sooviavaldus konkursil osalemisks, milles tuleb ära märkida pakkumise maksumus.
Lisaks esitada pakkuja CV (elulookirjeldus) ja motivatsioonikiri .
Nimetatud dokumendid esitada PEHIT projektijuhile aadressil Staadioni 52, Tartu  või e-aadressile vthk@vthk.raad.tartu.ee märksõna “PEHIT raamatupidaja” 25.05.2011.a. kell15.00.

Täiendav info : projektijuht Ülle Lepik, tel. 7361 507, e-post: ylle.lepik@tartuvthk.ee, www.tartuvthk.ee/pehit .

lõppenud] Konkurss tegevusterapeutide leidmiseks jätkub [02.08.2010 J.Bugakin]
A Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus otsib tegevusterpaeute projekti „PETHA - Psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja arendamine Lõuna-Eestis“ raames. Projekt rahastatakse ESF poolt meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames.
Projektis osalevatele spetsialistide on ette nähtud tasuta koolitus. Töökoormus on osaline.
Sooviavaldus töötasu suurusega, CV ning motivatsioonikiri esitada SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus juhatajale hiljemalt 06.08.2010.a. Dokumente saab esitada aadressile Staadioni 52, Tartu või saata elektrooniliselt aadressile petha.projekt [ät] gmail.com.
Lisainfo: Jevgeni Bugakin, projektijuht, tel 7361509, 58374783, petha.projekt [ät] gmail.com.

[lõppenud] Konkurss projekti spetsialistide leidmiseks [08.07.2010 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja konkursi erinevate spetsialistide leidmiseks projekti „PETHA - Psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja arendamine Lõuna-Eestis“ raames. Projekt rahastatakse ESF poolt meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames.

Projekti raames võtame tööle:
-tegevusterapeute,
-psühholoog-kutsenõustaja,
-loovterapeudi,
-töökatse rühmade tegevusjuhendajaid,
-psühhosotsiaalseid nõustajaid,
-mentoreid.

Mentorite ülesandeks on projektis osalejate nõustamine ja toe pakkumine terve projekti jooksul; aktiivsetele tööturumeetmetele suunamine koostöös Eesti Töötukassa kohaliku osakonnaga. Tööpiirkonnad on Tartu linn ja Haaslava vald.

Psühhosotsiaalsete nõustajate peamine ülesanne on hinnata projektis osalejate valmisolekut avatud tööturule naasmiseks.

Projektis osalevatele spetsialistide on ettenähtud tasuta koolitus.

Sooviavaldus töötasu suurusega, CV ning motivatsioonikiri esitada SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatajale hiljemalt 28.07.2010.a. Dokumente saab esitada aadressile Staadioni 52, Tartu või saata elektrooniliselt aadressile petha.projekt [ät] gmail.com.
Projekti kirjeldusega saab tutvuda SA Tartu VTHK kodulehel www.tartuvthk.ee , rubriik „Projektid“.
Lisainfo: Jevgeni Bugakin, projektijuht, tel 7361509, 58374783, petha.projekt [ät] gmail.com.

[lõppenud] Konkurss projekti peaeksperdi ja raamatupidaja leidmiseks [12.03.2010 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja konkursi projekti peaeksperdi ja raamatupidaja leidmiseks projekti „PETHA - Psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja arendamine Lõuna-Eestis“ raames. Projekt rahastatakse ESF poolt meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames.

Raamatupidaja peamised ülesanded on:
- projekti finantsjuhtimine (rahavoogude jälgimine ja planeerimine, eelarve täituvuse jälgimine);
- ESF väljamaksetaotluste jaoks vajalike kuludokumentide komplekteerimine ja väljamaksetaotluste koostamine;
- dokumentatsiooni kontroll, koostööpartnerite nõustamine kuludokumentide vormistamise osas;
- projekti seirearuannete ja lõpparuande koostamine koostöös projekti meeskonnaga;
- projekti kulude teostamise ja kuludokumentide vormistamise küsimustes rakendusüksuse poolt määratud koordinaatoriga konsulteerimine.

Peaeksperdi peamised ülesanded on:
- projekti sisuline juhtimine;
- projekti aruannete sisuliste osade koostamine koostöös projektijuhiga;
- rahvusvahelise koostöö arendamine ja suhtlemine koostööpartneritega;
- psüühilise erivajadusega isikute töövõime hindamise ning arendamise kontseptsiooni koostamine ja kontseptsiooni rakendamise sisuline koordineerimine.

Sooviavaldus töötasu suurusega, CV ning motivatsioonikiri esitada SA Tartu Vaimse tervise Hooldekeskus juhatajale hiljemalt 26.03.2010.a
Projekti lühikirjeldusega saab tutvuda siin.
Lisainfo: Jevgeni Bugakin, projektijuht, tel 7361509, eugene.bugakin [ät] gmail.com.


Praktika võimalused:
Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus pakub praktika võimalusi sotsiaaltöö, psühholoogia ja eripedagoogika eriala üliõpilastele. SA Tartu VTHK sihtrühmaks on psüühikahäiretega tööealised ja eakad kliendid. Teretulnud on kõik, kes soovivad proovida ennast tugiisiku ja/või tegevusjuhendaja rollis. Ülesanded on seotud psüühiliste erivajadustega inimeste igapäevaelu toimetuleku toetamisega ning vajalike oskuste õpetamisega. Praktika käigus on võimalik tutvuda psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni protsessi ning kogukonnatööga.
Info asutusest www.tartuvthk.ee

Küsimustega pöörduda:
SA Tartu VTHK juhataja Indrek Sooniste
Tel. 51 82 669
e-mail: vthk.vthk [at] mail.ee , vthk [at] vthk.raad.tartu.ee
SA Tartu VTHK rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna juhataja Ülle Lepik
tel. 56 658 204
e-mail: ylle.lepik [at] mail.ee