Uudiste arhiiv 2011-2012

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja hanke ööpäevaringse hooldusteenuse osutamiseks projekti HOOLDUSTUGI raames [03.12.2012 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja riigihanke, lihtsustatud korras tellitavad teenused. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus Staadioni 52 51008 Tartu linn hiljemalt 14.12.2012.a. kell 13:00; kohaletoomisel esitada sekretärile.

Riigihanke objekt: "ÖÖPÄEVARINGNE HOOLDAMINE  ESF  PROJEKTI „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“ RAAMES".

Hanke lühikirjeldus:
Perioodil 01.01.2013–31.12.2014 ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumine projekti HOOLDUSTUGI raames vähemalt 440 kliendipäeva. Samaaegselt hooldusteenusel võib olla kuni 6 klienti. Täiendavat infot projekti kohta leiate SIIT.

Täpsem informatsioon pakkujatele esitatavatest nõuetest ja hanke tingimustest on antud hankedokumentides (SIIN).


Koduhooldajate konkurss [23.11.2012 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja konkurssi koduhooldajate leidmiseks. Töö toimub ESF projekti „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“ raames. Töömaht on kuni 168 tundi kuus, kuid on võimalik töötada ka osalise koormusega.

Töötingimused ja nõuded kandidaatidele leiate SIIT.

Allkirjastatud sooviavaldused koos töötunni tasu sooviga palume saata aadressile Staadioni 52, Tartu linn märkusega „Hooldustöötajate konkurss“ hiljemalt 10.12.2012 kell 12.00. Avaldusi võib saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile angelika.armolik@tartuvthk.ee.

Lisainfo: projektijuht Angelika Armolik tel. 7361510, 53244737.


Rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonda võetakse tööle eripedagoog [01.11.2012Ü.Lepik]

Sooviavaldusi palume esitada hiljemalt 1.12.2012.a. Lisainfo: Ülle Lepik, Rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakonna juhataja, tel 7361507, ylle.lepik[ät]tartuvthk.ee


Kunst ühendab [30.10.2012 L.Talvis]

25. oktoobril toimus Viljandis, Kondase keskuse näituse “Kunst ühendab” pidulik lõpetamine. Näitusel olid esindatud SA Tartu VTHK, MTÜ Viljandimaa Singel Vaimse Tervise Päevakeskuse, MTÜ Viljandi Keldristuudio,  Tallinna Vaimse Tervise Keskuse, Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskuse ja St. Peterburi P.P. Katšenko nim. Psühhiaatriakliiniku Nr. 1 Kunstistuudio klientide maalid ja joonistused. Enne seda viis VTHK läbi töötoa, mille käigus valmis ühistööna “Sõpruse padi”, mis on asutustevahelise koostöö sümboliks


Projekti HOOLDUSTUGI avaüritus [23.10.2012 J.Bugakin]

Projekt HOOLDUSTUGI ootab kõiki huvilisi avaüritusele. Üritusel tutvustatakse projekti raames toimuvaid tegevusi ning antakse ülevaade projekti kasulikkusest hooldajatele. Projekt pakub abi hoolduskoormusega inimestele sobiva töö leidmisel ja hooldusteenuseid nende hooldatavatele. Üritus toimub 30.oktoobril 2012.a. kell 14.00 aadressil Kaunase pst. 22 (Anne Päevahoolduskeskus).

Lisainfo: Angelika Armolilk, tel.53244737, 55569102
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Loovuse ja dekupaaži töötuba Käsitöökatlas [17.10.2012 L.Talvis]

19. oktoobril kell 12-16 toimub Käsitöökatlas loovuse ja dekupaaži töötuba, mis on sel sügisel viimane! Ühtlasi võetakse kokku toimunu ja lõpetatakse tegevused talveperioodiks. Kõik on oodatud!


Ülemaailmne Vaimse Tervise Päev [10.10.2012]

20. korda toimuva Ülemaailmse Vaimse Tervise Päeva ( 10.oktoober) raames korraldatav teabekampaania toob esile vajaduse pöörata rohkem tähelepanu depressioonile kui üha kasvavale rahvusvahelisele probleemile.

Depressioon on väga levinud psüühikahäire, millel võivad olla rasked tagajärjed. Seda haigust ON VÕIMALIK siiski edukalt ravida. 2020. aastaks saab depressioonist tähtsuselt teine töövõimetuse põhjus (WHO, 2001), 2030. aastaks on see suurim haiguskoormuse põhjustaja (WHO, 2008).

Depressioon annab olulise panuse ülemaailmsesse haiguskoormusesse ning see haigus ei tunne etnilisi, rassilisi, geograafilisi ega sotsiaalmajanduslikke piire. Depressioon on majandusega tihedalt seotud, sest depressiooni tõttu kaob inimesel võime teha igapäevaseid toiminguid. Ravimata jäetud depressioon võib ohustada nii haiget ennast kui ka teisi inimesi ning lõppeda suitsiidiga.

Oluline on eristada tavalist kurvameelsust ja kliinilist depressiooni. Iga inimene on vahetevahel kurb, kuid tõeline depressioon on kliiniline probleem. See ei ole depressiooni põdeva inimese süü ning mitte kedagi ei tohi depressiooni põdemise tõttu häbistada või alavääristada. See ei ole nõrga isiksuse tundemärk. Siiski on äärmiselt oluline selle probleemi korral abi otsida. Ilma sekkumiseta võivad sümptomid kesta nädalaid, kuid ja aastaid. Tegemist on haigusega, mis ei lase inimesel normaalset elu elada, näiteks tööl ja koolis käia ning muid igapäevatoiminguid teha. Depressioonis inimesel kaob huvi tegevuste vastu, mida ta muidu nautis, samuti võivad tekkida muud terviseprobleemid. Inimese aktiivsus väheneb, tekivad une- ja söömisprobleemid, langeb enesehinnang. Depressioon on kogu maailmas oluliseks majandustakistuseks, mis ei mõjuta mitte ainult seda põdevaid inimesi, vaid ka nende peresid, kogukonda, tööandjaid, tervishoiusüsteemi ja üldist riigieelarvet. Samuti on paljudes suure sissetulekuga riikides korraldatud uuringutest saadud kindlaid tõendeid selle kohta, et lapsepõlveaegse depressiooni ravimata jätmine võib avaldada täiskasvanueas olulist ja pikaajalist sotsiaalset ja majanduslikku mõju.

2008. aastal alanud majanduslangus suurendas kogu maailmas oluliselt depressiooni põdevate inimeste arvu, samuti vähenes eelarvekärbete tõttu psühhiaatriateenustele eraldatava raha hulk. WHO Euroopa piirkondlik direktor Zsuzsanna Jakab ütles WHO brošüüri “Majanduskriiside mõju vaimsele tervisele” (2011) eessõnas, et praegune majanduskriis on vähendanud oluliselt majandustegevust, suurendanud töötust, viinud kinnisvaraturu langusesse ja suurendanud vaesuses elavate inimeste arvu. Selle tagajärjel toimus riigieelarvete oluline kärpimine ning paljud riigid seisid silmitsi tervishoiu ja heaolu valdkonnas saabunud kokkuhoiuajastuga.

Perest ja sõpradest võib depressiooni põdevale inimesele olla tohutu abi. Ülemaailmse vaimse tervise päeva raames välja antud teabekogumik sisaldab faktipõhiseid juhiseid selle kohta, kuidas depressiooni korral abiks olla. Samuti võib pöörduda perearstide, vaimse tervise organisatsioonide, perede tugirühmade, eneseabirühmade ja psühhiaatriaspetsialistide poole, kes on valmis abivajajaid aitama.
Ülemaailmne Vaimse Tervise Föderatsioon kutsub meediat üles harima üldsust sellel olulisel teemal ning levitama ühtlasi teavet ka selle kohta, et depressioon on ravitav.

Ülemaailmne Vaimse Tervise Föderatsioon (WFMH) hakkas tähistama ülemaailmset vaimse tervise päeva 1992. aastal; tegemist on ainsa iga-aastase ja ülemaailmse teavituskampaaniaga, mis keskendub iga kord mõnele vaimset tervist ja psüühilisi häireid puudutavale teemale ning mida tähistatakse nüüd 10. oktoobril enam kui 90 riigis kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil teemapäeva raames korraldatavate ürituste ja programmidega.

Vaimse tervise päeva eestikeelse infomaterjali leiad aadressilt: http://www.epry.ee/assets/Uploads/Depressioon.pdf


Päevakeskuse üritused septembris-oktoobris [24.09.2012 C.Meister]

Kuulitõuke võistlus koos Kaunase Kodu noortega toimub 27.09.2012 kell 13.30 - 15.30 aadressil Staadioni 48 maja taga murul. Üritusel jagatakse auhindu. Tule ja osale!

SA Tartu Vaimse Tervise üritused OKTOOBRIS:
8.10.2012 - 12.10.2012 - Vaimse Tervise Nädal koostöös Leo Dorpati noortega ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga.
26.10.2012 - Tantsuõhtu koos Kaunase Kodu noortega kell 13.30- 16.30 Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse päevasaalis


Projekt "Käsitöökatel": Puuskulptuuri töötuba [17.09.2012 J.Bugakin]

Puuskulptuuri töötoa pildid on avaldatud galeriis.


Avatud uste päev Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses [12.09.2012 J.Bugakin]

19.septembril kell 9.00-16.00 aadressil Staadioni 52, Tartu toimub AVATUD USTE PÄEV Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses. Oodatud on kõik huvilised!
Üritus toimub teemapäevade raames, mille eestvedajaks on Eesti Puutega Inimeste Koda (loe lähemalt...).

Teemapäevad on osa Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi projektist “Erinevus rikastab”, mille eesmärgiks on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu.

Sügisnäitus [10.09.2012 M.Juht]

7.septembril toimus Käsitöökatlas Sügisnäituse avamine. Näitusel oli väljapanek käsitöökatla töötubades valminud töödest: dekupaaz, vitspunutised, taimedega värvitud lõngad, siidimaalitööd, kangasteljel kootud vaip, savitööd ning klientide poolt valmistatud  kunstiteosed.

Lisaks toimus ka näitus metsa- ja sügisandidest. Üritusel oli palju külastajaid ka väljaspoolt maja –seega loeme ürituse edukaks. Kunstinäitus jääb avatuks oktoobri lõpuni.


Suitsiidiennetuse Päev [07.09.2012 C.Meiseter]

Esmaspäeval, 10.septembril on ülemaailmne Suitsiidiennetuse Päev. Selle aasta teemaks on “suitsiidiennetus kogu maailmas: kuidas ennetada suitsiidi ja anda inimestele lootust”.
Sellega seoses viime läbi erakorralise vestlusringi, kus on võimalik selle teema kohta oma arvamust avaldada ja teisi kuulata. Tule ja osale mõttetalgutel kell 10.30 – 11.30 päevasaalis!


Rehabilitatsiooniprogrammi "Tahan tööle" infopäev [05.09.2012 J.Bugakin]

12. september 2012 kell 14.00 aadressil Staadioni 52 (III.korrus) toimub rehabilitatsiooniprogrammi „Tahan tööle“ INFOPÄEV. Programmi raames pakutakse puuetega inimestele tööalast nõustamist ja toetust töö leidmiseks. Lisainfot programmi kohta leiad SIIT.


Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumile [23.08.2012 V.Vengerfeldt]

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fondi stipendiumile, millega tunnustatakse ja toetatakse sotsiaalala töötajaid, üliõpilasi ja vabatahtlikke.
Stipendiumi suurus on 640 eurot ja sellele saavad kandideerida psüühiliste erivajadustega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonna teadurid, üliõpilased ja teised valdkonda toetavad isikud.
Kandideerimiseks esitada Tartu Kultuurkapitali kodulehe kaudu elektrooniline taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil, millele lisada:

 • lühikirjeldus senise tegevuse kohta ja/või CV ning üliõpilastel väljavõte õpitulemustest,
 • stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus,
 • soovituskiri (võimalusel).

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 15.september k.a.

Stipendiumi statuut: http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=792&catid=1:uudised&Itemid=191
Stipendiumi taotlemise e-ankeet: http://www.kultuurkapital.ee/ankeet_nst.php
Stipendium antakse üle rahvusvahelist vaimse tervise päeva tähistaval üritusel.

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee


SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna klientide rahulolu uuring [25.07.2012 J.Bugakin]

Juulis toimunud uuringus osalesid 64 SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus klienti. Uuringus kasutati küsimustiku, milles hindasid vastajad erinevaid SA Tartu VTHK teenuseid 5-palli skaalal (suurepärane-hea-rahuldav-halb-väga halb).
Rehabilitatsiooniteenuse keskmine hinne oli 3,9 ja kõige kõrgemalt hinnati koostööd spetsialistidega (4).  Kõige kõrgema keskmise hinde võrreldes teiste teenustega said töötoad (4,2)
Üldine rahulolu hinne on 4 (hea). Kõigi hinnangute keskmine on natuke kõrgem – 4,1. Kõik uuringus osalenud vastasid, et soovivad jätkata SA Tartu VTHK teenuste kasutamist.
Tutvu uuringu tulemuste kokkuvõtte ja küsitluse vastustega


September 2012 algab rehabilitatsiooniprogramm "Tahan tööle" [04.07.2012 J.Bugakin]

September 2012 algab rehabilitatsiooniprogramm „Tahan tööle“. Programmi raames pakutakse puuetega inimestele tööalast nõustamist ja toetust töö leidmiseks. Soovijatel palume võtta ühendust programmi juhiga  (Jevgeni Bugakin, tel. 7361509, e-mail: rehab.teenus@tartuvthk.ee).

Lisainfot programmi kohta leiad SIIT.


Käsitöökatel avatud [27.06.2012 L.Talivs]

21. juunil avas Staadioni 52 hoovis uksed “Käsitöökatel”, kus kuni oktoobrini on kõigil huvilistel võimalik osaleda erinevates töötubades. Avamisel kuulati MTÜ Viljandimaa Singel kontserti ning arendati loovust töötoas, mille teemaks oli “Mina olin siin”. Idee oli jäädvustada iseennast, luues midagi, mis on enesele kõige iseloomulikum. Lõpptulemusena valmis suur kollaaž, kuhu kõik osalejad oma jälje jätsid.

Vaata pilte SIIT.


Eneseabigrupid hoolduskoormusega isikutele [19.06.2012 G.Podberjoznaja]

Sihtgrupp: täiskasvanud psüühilise erivajadusega isikute lähedased ja pereliikmed
Toimumisaeg: neljapäeviti 2 korda kuus 17.00 -18.30
Toimumiskoht: Kaunase pst.22, Tartu
Teemad ja kuupäevad:

 • 05.07.12 „Eneseavamine ja kontakti võtmine” G.Podberjoznaja
 • 26.07.12 „Ei ütlemine” G.Podberjoznaja
 • 09.08.12 „Enesekehtestamine ja probleemilahendamise oskus” G.Podberjoznaja
 • 30.08.12 „Alzhemeri tõbi jt. haigused” G.Podberjoznaja
 • 13.09.12 „Abivahendid ja kuidas neid kasutada füsioteraput H.Pilt
 • 27.09.12 „Depressioon” G.Podberjoznaja
 • 11.10.12 „Ravimid ja nende kõrvaltoimed” psühhiaater P.Taal
 • 25.10.12 „Konfliktid. Nendega toimetulek” G.Podberjoznaja
 • 08.11.12 „Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine” G.Podberjoznaja
 • 15.11.12 „Perekond ja psüühilise erivajadusega inimene” G.Podberjoznaja
 • 29.11.12 „Läbirääkimisoskused” G.Podberjoznaja

Eneseabigruppide läbiviimise eest vastutab psühholoog-pereterapeut Galina Podberjoznaja


Katlamaja käsitöökatla ja kunstinäituse avamine [13.06.2012 L.Talivs]

Katlamaja käsitöökatla ja kunstinäituse avamine toimub 21.06.2012 kell 13.00 SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse hoovis, Staadioni 52, Tartu.

Kava:
13.00-13.30   Katlamaja ja näituse avamine,  MTÜ Viljandimaa Singeli kontsert
13.30-14.00   Näitusega tutvumine, inspiratsiooni ammutamine, suupisted
14.00-15.00   Loovuse töötuba
15.00-15.30   Ühistöö ülespanek, päeva lõpetamine

Katlamaja Käsitöökatel on projekt, mis  mõeldud erinevate vajadustega täiskasvanute aktiveerimiseks ja kogukonda integreerimiseks, kogukonnatöö arendamiseks ja selle võimaluste paremaks kasutamiseks. Projekti oluliseks osaks on tagada ka sihtgrupi parem mõistmine kogukonna  liikmete poolt. Projekt on üles ehitatud vitspunumise, puuskulptuuri, uuskasutuse,  taimedega värvimise ning loovuse töötubadele, mis toimuvad juunist oktoobrini igal reedel ja laupäeval  kell 12-16 ning annavad kõigile osalejatele, sealhulgas ka linnarahvale, võimaluse ennast täiendada, arendada uusi praktilisi oskusi, laiendada silmaringi ja ennast proovile panna ning igakuistele näitus-müükidele, kus eksponeeritakse lisaks kujutavale kunstile ka töötubades valminud loomingut.

Töötubade toiumumise aegu leiate SIIT.


29.mail 2012.a. toimus GEPAP seminar Dorpati konverentsikeskuses viie riigi osavõtul [05.06.2012 G.Podberjoznaja]

Seminari avas ja päevakava tutvustas Siksali Arendusseltsi juhataja Kaidi-Mari Liping.  MTÜ Siksali Arendusseltsi põhitegevuseks on täiskasvanute koolitus ja areng maapiirkondades Lõuna-Eestis.

Projekti GEPAP juht Anne-Marie LE Prantsusmaalt andis lühiülevaate projektist. Tema sõnul olid kõik projekti osapooled tulnud toime projekti piloteerimisega. Kõikides riikides alustati antud metoodika rakendamist igapäevatöös. Anne-Marie LE esindas LEAM organisatsiooni ( LEAM Developpement et Gestion de Projets).  Antud organisatsioon toetab ühinguid ja ettevõtteid Euroopa arengu-ja koostöö projektides, aidates neil tagada oma vajadustele kohast Euroopa rahastamist.

Aurore Barbaste Prantsusmaalt rääkis isiklikust rehabilitatsiooni plaanist (IRP), koordinaatori rollist, kirjeldas antud protsessi ja tõi näiteid. Aurore Barbaste esindas MTÜ  CEDIST –Sotsiaalse Integratsiooni Arendamise Euroopa Komitee. Antud organisatsiooni põhitegevuseks on sotsiaalse integreerumise edendamine, uuringud, täiskasvanute koolitus-ja meditsiini sektoris.

Projekti piloteerimise tulemusi tutvustasid Läti-, Portugali-, Hispaania-, Prantsusmaa- ja Eesti esindajad.


Portugali esindas Questao de Equilibrio esindaja Ricardo Martinez tutvustas oma 3 kliendiga tehtud tööd. Kasutades õpetatud metoodikat saavutasid nad päris häid tulemusi noortega töös. Lubasid jätkata ja edaspidi selle metoodikaga tööd. Läti poolne esindaja oli SOS Children Village Association of Latvia liige Sandra Braunere. Tema sõnul on ka neil olnud kasu antud metoodika kasutamisest. Sandra Braunere andis ülevaate 3 kliendiga tehtud tööst ja rääkis ka oma ühingust lähemalt. Hispaania esindaja oli MTÜ Alteast. Nad olid saavutanud päris häid tulemusi, kuid tõid välja ka probleemid. Raske oli neil kokku saada meeskonda, kuna paljud töötasid mujal organisatsioonides ja kokku leppida aeg, et kõigile oleks sobilik, oli küllaltki keeruline. Eestit esindas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Eesti poolse esindajana andis Galina Podberjoznaja ülevaate projekti piloteerimise tulemustest.

Tagasiside osalejatelt
Sain ise kirjutada ja samas arutada nii oma tugevusi kui ka nõrku külgi, millega ei ole senini toime tulnud. Koos arutades ja samas nagu ise kõike läbi tehes, andis hoopis teise jume kogu sellele protsessile. Hea oli, et minuga töötasid paljud erinevad spetsialistid, tundsin end ühe osana sellest meeskonnast(27.a.  neiu).
Tegelikult oli päris palju korduvaid küsimusi, mida iga spetsialist minult küsis. Arutluseks oli vahel see isegi kasulik, et kordasin nagu ise ka üle. Meeskonnatöödes tundsin end vahel veidi ülearusena, kuna ei jõudnud nende arutlustega kaasa minna. Minu puhul on vaja rohkem asju selgeks rääkida(28.a. noormees).
Antud metoodika oli päris huvitav ja andis kaasatöötamise võimaluse mitte ainult mulle vaid ka minu lähedastele. Kuigi nad eriti ei tahtnud minu elus kaasa rääkida, olid nad siiski osaks  minu arenemisprotsessis. Spetsialistid võtsid nendega ühendust ja see pani neid teistmoodi ka minule vaatama(54.a. naine).

Tagasiside meetodi kasutajatelt

 • Antud metoodika andis võimaluse struktureeritumalt läheneda kliendile. Töölehtede abil sai kliendiga efektiivsemalt töötada. Hea oli meeskonnas tekkinud lahkhelisid arutada .
 • Antud meetod sarnaneb tegelikult meil kasutuses oleva rehabilitatsiooniplaani koostamisega. Antud pilootprojektis näidisküsimuste abil oli  kergem suhelda kliendiga. Ka endal oli parem püsida teema juures. Küsimused olid struktureeritud.  Klient ja tema lähedased olid rohkem kaasatud sellesse protsessi. Siiski oli vahe klientidega töös. Normintellektiga kliendiga oli koostöö märksa tõhusam kui seda oli vaimse alaarenguga kliendiga, kellega pidi palju asju üle rääkima. Samas sai klient ise küsimusi lugeda ja võtta aega mõtlemiseks. Hea oli see, et tundsid alati kolleegi tuge, kellele võisid toetuda.
 • Ootasin GEPAPilt eelkõige head meeskonnatöö kogemust, sh tervikliku lähenemise rakendamist meeskonnana.  Usun, et GEPAP meetod on just väga hea meeskonnatöö lähenemine (sh on meeskonna liikmed klient ja tema lähedased). Kasu seega kindlasti ka hea tervikliku raamistiku loomise kogemus ja meetod IRP koostamiseks.
 • GEPAP-i metoodika andis võimaluse klienti palju põhjalikumalt tundma õppida võrreldes tavapärase isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamise protsessiga. Eeldas olulisel määral ka kliendi poolset kaasamõtlemist- näiteks tugevuste ja raskuste väljaselgitamisel.
  Meelde jäid ka rahvusvahelised töötoad metoodika õppimisel- huvitav oli jälgida, kuidas ühe ja sama probleemiga tegelesid erinevast kultuuriruumist pärit inimesed.

Ülle Lepik  SA Tartu VTHK juhtkonna esindajana andis tagasisideme pilootprojektis toimunust. Tema sõnul oli see hea kogemus meeskonnatöö tegemisel. Alguses oli kindlasti kõigil raske, nii klientidel kui ka projekti liikmetel. Antud pilootprojekti IRP metoodika on hea kasutada meil Eestis kasutusel oleva isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamisel.   Metoodika  annab võimaluse paremini ja sisukamalt kliendiga suhelda ja kaasata teda IRP tegevuskava arutamisele meeskonnaliikmena, mida tegelikult ka Prantsuse kolleegid oma ettekandes rõhutasid.
Reeli Sirotkina Eesti Sotsiaalministeeriumist oli tänulik kutse eest osalema GEPAP seminaril. Tema sõnul on tegemist huvitava projektiga, kuid sõnas, et meil on Eestis juba väljatöötatud IRP koostamise juhend ja see senini töötab. Igasugune abivahend plaani koostamiseks ja täitmiseks on alati teretulnud.


Eriolümpia Eesti Ühenduse Suvemängud [29.05.2012 C.Meister]
24.04.2012 toimusid EO Eesti Ühenduse suvemängud Rakveres.
SA Tartu VTHK oli esindatud 6 kliendiga. Võistlus algas pendelteatejooksuga, milles saavutasime auhinnalise III koha.
Auhinnalisisi kohti saime järgmiselt: naised kuulitõukes I koht, II ja III koht kaugushüppes, II koht 60.meetri jooksus.
Meestel oli konkurents tihedam ja saavutati auhinnalisi kohti järgmiselt: kuulitõukes III koht ja kaugushüppes III koht.
14 ja 15 juunil 2012 toimub Roosta puhkekeskuses EO Eesti Ühenduses osalevate asutuste suveseminar. SA Tartu VTHK –st osalevad kaks juhendajat.

Kokkuvõte PEHIT projekti lõpuseminarist [28.05.2012 Ü.Lepik]

18. mail toimus Tartus Dorpat Konverentsikeskuses PEHIT projekti lõpuseminar ”Kogukond ja mina”. Tutvustati projekti kolmeaastase tegevuse tulemusi ja saadud kogemusi psüühilise erivajadusega ja hoolduskoormusega inimeste tööleaitamisel seitsmes projektis osalenud omavalitsuses: Tartu, Elva, Alatskivi, Puhja, Mäksa, Luunja, Tähtvere.
Seminarile kogunes 72 inimest. Sotsiaalvaldkonna esindajate hulgas olid projekti tulemusi tulnud uudistama ka Tartu sotsiaalala abilinnapea Jüri Kõre ja Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Inger Lilles. Ülevaate projekti käigust ja tulemustest andis projektijuht Ülle Lepik.

Seejärel said sõna projekti partnerite esindajad. Projekti tegevuste mõju Alatskivi vallas käsitles Alatskivi valla sotsiaalnõuni Anne Lukk, kes tunnustas mentor Viktoria Ivanova tegevust sihtgrupi liikmete aktiviseermisel. Eneseabigrupi regulaarne kooskäimine ja spetsialistide konsultatsioonid aitasid Anne Lukki sõnul kolmel inimesel tööle asuda ja kahel hoolduskoormusega inimesel töölkäimist jätkata. Samas tõdes ta, et harvasti liikuv buss on töölkäimisel tõsiseks takistuseks. (vaata ettekannet siin)

Tartu linna poolt esines Tartu LV Sotsiaalabi osakonna eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuse juhataja-hooldusala peaspetsialist Indrek Sooniste. Ta vaatles projekti  "Hoolduskoormusega isikute aktiveerimise kontseptsiooni" ettepanekuid kohalikele omavalitsustele Tartu võimaluste seisukohast.

Oma tegevust projekti tulemusena tutvustas osaleja Meelis Pure. Koos eneseabigrupi liikmetega tuli ta mõttele luua Puhja vallas MTÜ, mis pakub abivajajatele erinevaid teenuseid. Seda tegevuset toetas ka Puhja valla sotsiaalnõunik Milvi Sepp.

Projekti Mäksa mentor Ester Naaber kirjeldas projekti mõju hoolduskoormusega osalejatele. Ta tõi välja, et hoolduskoormusega isikute füüsiline koormus projektis osaledes oluliselt ei vähenenud, küll aga leevenes emotsionaalne pinge projektis osalejate sõnul oluliselt. Osaleja Üvi Kuusi sõnul "...tõi eneseabigruppides osalemine hooldaja silma taas sära ja teadmise, et ma pole üksi."

Projekti Elva linna psüühilise erivajadusega isikute mentor Ülla Hunt julgustas projekti osalejat Heli Solovjovat rääkima oma saavutustest projektis. Heli oli projekti ajal proovinud tööl käia, kuid olulisemaks pidas ta saadud julgust ja toetavat võrgustikku eneseabigrupi liikmete näol, kes saavad teda ka edaspidi aidata. Ülla Hundi sõnul said projektis osalejad tihti innustust lihtsalt vestlustest mentoriga. Oluline on tema arvates osalejate julgustamine, näiteks töötukassasse pöörduma. Samuti tõi ta esile projektis osalejate vajaduse, et mentor asjaajamistel kaasas käiks. Ülla Hunt rõhutas sihtgrupiliikmete kõrgenenud vajadust psühholoogilise nõustamise järele. Elva eneseabigrupi liikmed soovivad tema sõnul jätkata koos käimist ka peale projekti lõppu. Oma jah-sõna ruumide võimaldamiseks, selle tegevuse jätkamisel, on andnud Elva sotsiaalnõunik Alo Rebane.
Projekti psühholoog-ekspert Galina Podberjoznaja tutvustas klubiürituse mudelit. (vaata ettekannet siin).

Seminari teises pooles tehti psühholoog Maiken Jaaniski juhtimisel grupitööd mentorlusest ja teistest teenustest, mis on abiks sihtgrupi liikmete tööle minekul. Projekti sotsiaalnõustaja Gaida Hiedel tutvustas projektis valminud „Hoolduskoormusega isikute aktiveerimise kontseptsiooni”. Sotsiaalnõustaja-ekspert Valentina Rannikmaa tutvustas seminaris osalejatele värskelt valminud PEHIT projekti brošüüri.

Seminari modereerinud Taimi Nilson, Puhja valla mentor, lõpetas seminari tänades projektis osalejajaid, meekonnaliikmeid ja partnereid. Seminar kulges mõnusas töises õhkkonnas. Projektis osalejad, meeskonnaliikmed, partnerite esindajad ja külalised istusid läbisegi ümmarguste laudade taga. Jagasid elavalt kogemusi ja tunti õlg-õla tunnet.


ESF projekti "Erihoolekande valdkonna kompleksse täienduskoolitus-süsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine" konverents [22.05.2012 A.Armolik]

01.juunil 2012.a. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5) toimub ESF projekti "Erihoolekande valdkonna kompleksse täienduskoolitus-süsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine" (ETA) nr. 1.1.0801.10 - 0027 konverents. Konverentsi kavaga saab tutvuda SIIN. Lisainfo: Merle Varik, merlevarik@nooruse.ee, tel 7370204.


Murumängud Raadi pargis [22.05.2012 C.Meister]
2012. aasta kevadest on SA Tartu VTHK koostööpartneriks klubi Leo Dorpati noored. Esimene ühine üritus toimus 16.mail Raadi pargis. Ürituse eesmärgiks oli meie klientide aktiivsuse tõstmine sportlike mängudega vabas õhus. Mängudele kogunes 10 klienti ja läbiviijateks olid 4 Leo Dorpati noort. Kohe ürituse alguses oli loodud mõnus, humoorikas ja sõbralik õhkkond ja kliendid tundsid end oodatutena. Tegevust alustati tutvumisringiga, moodustati võistkonnad ja hoogsad mängud läksid käima. Lõbusat tegevust jätkus mitmeks tunniks.
Meie koostöö jätkub kindlasti, järgmiseks ürituseks on Lõuna-Eesti ekskursioon 29.mail. 21.juunil tähistame koos Jaanipäeva Ihaste lõkkeplatsil.

Aasta terviseedendaja [17.05.2012 V.Vengerfeldt]

Aastakonverentsil "Tervishoid Tartus. Tervislikud valikud" nimetati aasta 2012 terviseedendajaks sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus tegevusjuhandaja Camilla Meister.


PEHIT projekti lõpuseminar "Kogukond ja mina" [02.05.2012 G.Podberjoznaja]

PEHIT  projekt kutsub kõiki huvilisi reedel 18.05.2012.a. kell 10.30  projekti  lõpuseminarile  „Kogukond ja mina” mis toimub Dorpati Konverentsikeskuses (Soola 6, Tartu).
Soovijaid palume registreeruda aadressil https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlzMldzNmx0RnY0V2VqVWlBQWtuRWc6MQ

Tutvu seminari ajakavaga!


Kokkuvõte klientide konverentsist 2012.a. [03.05.2012 M.Juht]

25. aprillil 2012.a.  toimus Tartu Hotelli Konverentsikeskuses SA Tartu  Vaimse Tervise Hooldekeskuse klientide konverents teemal “ULATAN ABIKÄE”. Konverentsist osavõtt oli rohke, kokku üle 50 osaleja. Lisaks Tartu inimestele olid kohal ka külalised Tallinna Vaimse Tervise Keskusest, Jõgeva Haigla Päevakeskusest, Pärnu Psühhiaatria- haigla Päevakeskusest. Huvitavad ettekanded esitasid TÜ sotsiaalpoliitika dotsent Judit Strömpl teemal”Abistamine kui inimlikkuse ilming” ja SA Tartu VTHK psühholoog  ja Lahendus.net vabatahtlik noorte nõustaja  Aivi Kaasik teemal “Vabatahtliku töö rõõmud ja mured“.
Olulise osa konverentsist moodustas rühmatöö erinevates gruppides. Oma panuse töötubade läbiviimisel andsid ka Zanna Ivanova Anne Noortekeskusest, karoline Sibul LEO klubist ja Madle Ristoja Tartu Ülikoolist. Kokku moodustati 5 gruppi, kus räägiti järgmistel teemadel:

 • Mina kui abistaja
 • Millal sain abi
 • Kuidas märkan abivajajat
 • Õpitud abitus
 • Abistamine perekonnas

Täname kõiki osalejaid, esinejaid ja toetajaid, tänu kellele meie üritus õnnestus:
Ravimifirma Lunbeck Eesti AS, Hasarmängumaksu Nõukogu, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Jõgeva Haigla Päevakeskus, Pärnu Psühhoneuroloogia Haigla Päevakeskus, Tartu Hotelli Konverentsikeskus.
Kohtumiseni järgmisel aastal!


Teade. PEHIT projekti hanke lõpuseminari ruumide rentimiseks [20.04.2012 Ü.Lepik]

Teade. PEHIT projekti hanke lõpuseminari ruumide rentimiseks 18. Mail 2012 Tartu linnas koos seminari tehnilise teenenduse ja toitlustuse tagamisega 120 projekti lõpuseminarist osavõtjale edukaks pakkujaks kinnitati 20.04.2012 Hotelli ja Konverentsikeskuse Dorpat pakkumine.


Sotsiaalteenuste kvaliteedimärki taotlemas [10.04.2012 K.Paal]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse rehabilitatsiooni – ja toetavate teenuste osakond on üks 25 sotsiaalhoolekandeasutusest, kes on asunud taotlema Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste kvaliteedimärki.
26.03.2012 ja 29.03.2012 toimus rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakonna töötajatele esimene EQUASS kvaliteedi süsteemi tutvustus, mille käigus otsustati, et perioodil aprill – mai 2012 analüüsib iga töötaja oma tööd läbi EQUASS’i eneseanalüüsi küsimustiku. Küsimustiku tulemused edastatakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt kinnitatud konsultandile.
24.05. 2012 toimub konsensuskoosolek.


PEHIT projekt kuulutab välja hanke lõpuseminari ruumide rentimiseks [05.04.2012 Ü.Lepik]
PEHIT projekt kuulutab välja hanke lõpuseminari ruumide rentimiseks 18. Mail 2012 Tartu linnas koos seminari tehnilise teenenduse ja toitlustuse tagamisega 120 projekti lõpuseminarist osavõtjale. Hankes osalejate pakkumisi oodatakse 16.aprilliks kella 16.00 aadressile Staadioni 52, Tartu  või e-postile digitaalselt allkirjastatuna ylle.lepik@tartuvthk.ee.  Hanke tingimustega saate tutvuda SIIN. ESF

Päevasaali üritused kevadel 2012 [05.04.2012 C.Meister]

25.aprillil 2012.aastal toimub Tartu Hotelli konverentsi keskuses neljas klindikonverents teemal ”Ulatan abikäe” (tutvu konverentsi kavaga!)
2009.aastal oli kliendikonverentsi teemaks “Rehabilitatsioon ei hammusta”, 2010 aastal “Muutes ennast, muudame maailma”, 2011.aastal “Tean ja tegutsen”.
Koostööpartneriteks on olnud kliendid Tallinna Vaimse Tervise Keskusest, Pärnu Psühhoneurooliga Haigla Päevakeskusest, Jõgeva Haigla Päevakeskusest.
2012.aasta konverentsi rahaliseks toetajateks on Hasartmängumaksu Fond, Ravimifirma Lundbeck ja eelpool toodud päevakeskused. Üritust aitavad korraldada Noorteklubi Leo liikmed. Huvilistel on võimalus registreeruda  tööpäevadel 8.00- 16.30-ni SA Tartu TVHK Staadioni 52 päevasaalis juhendaja juures.

16-20.aprillini toimub südamenädal koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitega. Hommikuringides 9.30 - 10.00 vestleme südame tervise teemadel, köök-söögitoast saab osta värskeid salateid, et vitamiinidega peletada kevadväsimust (tutvu südamenädala kavaga!).

18.aprillil on liikumisaktiivsuse päev Sanatooriumi pargis 9.30-12.00. 13.30-15.00 saab kontrollida oma tervisenäitajaid päevasaalis.

16.mail liikumisaktiivsuse päeva aitavad läbi viia  Noorteklubi Leo liikmed, üritus toimub Raadi pargis, kella 9.30-12.00. Mõlema liikumispäeva sponsoriks on mahlajookidega Tartu Õlletehas A.Le.Coq. Kes soovivad osaleda, pöörduge juhendaja poole!

29.mail on ekskursioon Lõuna –Eestisse, veel on vabu kohti,  võtke ühendust numbril 7361506!

26-28.juunini toimub ekskursioon Hiiumaale, nimekiri on juba suletud!

Päevasaali tegevuskavaga saab tutvuda SIIN.


Päevasaali tegevuskava ja veebruari üritused [06.02.2012 C.Meister]

Veebruari kuus toimuvad järgmised üritused:
14.veebruaril SÕBRAPÄEV kell 13.00-15.00 päevakeskuses
21.veebruaril  VASTALPÄEV  kell  11.30-14.00 Ihastes ja päevakeskuses
23.veebruaril   EESTI VABARIIGI sünnipäev kell 11.00-12.00 päevakeskuses

Päevasaali tegevuskavaga saab tutvuda SIIN.


Parimad kolleegid [30.12.2011 V.Vengerfeldt]
Hooldaja Ülle Rebane ja rehabilitatsioonispetsialist Aivi Kaasik tunnistati kolleeegide poolt sihtasutuse 2011.a parimateks töötajateks.

Rehabilitatsiooni - ja toetavate teenuste osakonna tööajad pühade ajal [21.12.2011 K.Paal]
Rehabilitatsiooni - ja toetavate teenuste osakond töötab pühade ajal järgmistel aegadel:
23.detsember -- 8.00-13.30,
24.-26.detsember -- suletud,
27.-29.detsember -- 8.00-17.00,
30.detsember -- 8.00-13.30,
31.detsember-1.jaanuar -- suletud.
Alates 2.jaanuarist töötab Rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakond tavapärastel aegadel.

Kutse konverentsile „Psüühilise erivajadusega inimese töövõimalused“ [28.11.2011 J.Bugakin]

PETHA projekt kutsub kõiki huvilisi neljapäeval 15.12.2011.a. kell 11.15 konverentsile „Psüühilise erivajadusega inimese töövõimalused“, mis toimub Dorpati Konverentsikeskuses (Soola 6, Tartu).
Konverentsi teemaks on töövõime hindamise ja arendamise võimalused ja erivajadusega inimeste toetamine tööturul.

Soovijaid palume registreeruda aadressil https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdVRGtiZWVyWEIyRzVobEptbl9BYmc6MQ

Osalemine konverentsil on tasuta. Ootame nii valdkonna spetsialiste, kui ka tavainimesi! Ajakavaga saab tutvuda SIIN.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Jõulutervitus [28.11.2011 K.Paal]

Soovime meie klientidele ning partneritele ilusat jõuluaja algust!

Meie lapsed jõule peavad,
aga kas nad seda teavad,
miks ei tule lumi maha?
Talv vist taeva jääda tahab??!!

Nukralt lapsed valget maad
juba ammu ootavad,
ootab suur ja ootab väike...
taevas hall, ei paista päikest.

Sellist taevast, maadki, halli,
mitte ükski laps ei sali.
Kõik ju tahtvad kelgutada,
katsetada suusarada.

Sellel aastal lastel kingiks
jõulumees toob tantsukingi,
sest kui talvel lund ei saja,
pole suusasaapaid vaja.

Ega tarvita ka uiske,
kui ei ole jääd, ei tuiske.
Millal tuiskaks uisuväljal...
lastel lusti pole väljas.

Sel talvel laps on tubane,
nii on tal rõõmsam, hubasem
toas olles seitsme lukuga,
mängida seitsme nukuga.

Toas me lapsed jõule peavad-
kas nad jõululaule teavad??!!
Kel on laul veel parem?? Tuule
laulu õuest tuppa kuuleb!

Läbi seina tuppa tungib,
aina huilgab, põsed pungil,
ning kui siis lund sajab maha,
ei siis tuisku ohja ka sahad!!

Koostas Jaan Kriisa


Eesti Päevaleht: VAIMNE TERVIS [14.11.2011 J.Bugakin]

Ilmus Vaimse Tervise väljaanne. Selles numbris:
-Jõukohane ja meeldiv töö aitab hoida vaimset tasakaalu.
Artikliga saate tutvuda siin.


SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus pakub tööd TEGEVUSJUHENDAJALE [10.11.2011 K.Paal]
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus pakub tööd TEGEVUSJUHENDAJALE.

Kandidaat peab olema eelnevalt läbinud tegevusjuhendajate koolituse või omama sotsiaaltööalast haridust.
Sooviavaldus koos elulookirjeldusega saata aadressil Staadioni 52, Tartu, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus või vthk.vthk[ät]mail.ee hiljemalt 23.11.2011.a., märksõna “TEGEVUSJUHENDAJA”.

Lisainfo: Ülle Lepik, Rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakonna juhataja, tel 7361507, ylle.lepik[ät]mail.ee

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja hanke klientide toitlustamiseks 2012.a. [07.11.2011 V.Vengerfeldt]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kuulutab välja riigihanke, lihtsustatud korras tellitavad teenused, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus klientide toitlustamiseks 2012.a. Pakkumised esitada hiljemalt 28.11.2011.a kell 15:00

Riigihanke objekt: TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUSE KLIENTIDE TOITLUSTAMINE 2012.a

Hanke lühikirjeldus:
Toitlustamisteenuse osutamise hanke eesmärgiks on tagada SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse klientide toitlustamine vastavalt kehtivatele õigusnormidele ja toitlustamise heale tavale ajavahemikul 01.01.2012 kuni 31.12.2012. Aadressil Nõlvaku 12 on 40-50 eakat, vajalik toitlustada 7 päeva nädalas).
Toitlustusteenuse osutamisel kasutatakse süsteemi, kus toitlustaja valmistab toidu oma köögis ning transpordib enda transpordivahendiga selle termostes jm nõudes kokkulepitud ruumidesse aadressile Nõlvaku 12.
Täiendavat infot hanke kohta leiate siit. Täpsem informatsioon pakkujatele esitatavatest nõuetest ja hanke tingimustest on antud hankedokumentides.


Vaimse Tervise Nädala kokkuvõte. Päevasaali tegevuskava. [18.10.2011 J.Bugakin]

Uuendatud Päevasaali tegevuskavaga saab tutvuda Igapäevaelu Toetamise Teenuse lehelt. Päevasaali klientide poolt koostatud Vaimse tervise nädala kokkuvõtega saab siin.


Vaimse Tervise Päeva materjalid [18.10.2011 J.Bugakin]

10.oktoobril toimunud Vaimse Tervise Päeva materjalidega saab tutvuda siin. Infopäeva pildid on avalaldatud galeriis.


Päevasaali tööajad nädalavahetusel [14.10.2011 K.Roosmets]

Alates 15. oktoobrist on Päevasaal avatud nädalavahetustel kella 8.00 - 16.00. Tööpäeviti päevasaal on avatud kella 8.00 - 17.00.


SA Tartu VTHK stipendium [12.10.2011 V.Vengerfeldt]

Vaimse Tervise Päeval, 10. oktoobril andis SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus nõukogu esimees Oleg Nesterenko sihtasutuse 2011.a stipendiumi üle Jevgeni Bugakinile.
Jevgeni Bugakin on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus rehabilitatsioonispetsialist ja ta jätkab õpinguid magistrikraadi saamiseks Tartu Ülikoolis.


10. oktoober - Vaimse Tervise päev [05.10.2011 Ü.Lepik]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kutsub  haigeid lähedasi hooldavaid inimesi ja psüühilise erivajadusega inimesi  infopäevale “Teenused ja tegevused vaimsese tervise toetamisel” Staadioni 52, mis algab 10.oktoobril kell  13.00 ja kestab 15.30.
Üritusega tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva.  Infopäeva raames  tutvustatakse Tartu linna sotsialteenuseid, ESF fondidest kaasrahastatavaid projekte PEHIT ja  PETHA, Kultuurkapital avalikustab SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse stipendiumi võitja 2011.a. 
Osalejatel on võimalik tutvuda kõigi SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse teenuste- ja tegevustega. Tööealistele täiskasvanutele mõeldud erihoolekandeteenustega saab tutvuda Staadioni 52 kella 9.00 kuni 13.00, Eakate hooldusteenustega saab tutvuda Nõlvaku Hooldekeskuses Nõlvaku 12 kell 14.00 kuni 16.00 ja Anne Päevahooldekeskuses Kaunase pst 22, kell 12.30 kuni 14.00.
Tutvu ajakavaga siin!


Eesti Päevaleht: VAIMNE TERVIS [19.09.2011 J.Bugakin]

15. septembril ilmus Vaimse Tervise 3.väljaanne. Selles numbris:
-Kui hing ei tunne end kehas hästi
-Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistus – laste vaimse tervise hoidja
-Rohkem elurõõmu vanaduspäevadeks
-Abiks dementse inimese hooldajale
-Hoolduskoormusega isik vajab tähelepanu ja kindlustunnet
-Puuetega inimesed – müüdid ja tegelikkus


Stipendium psüühilise erivajadusega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas [30.08.2011 V.Vengerfeldt]

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUSE FONDI stipendiumi taotlemiseks.

 STIPENDIUMI SUURUS ON 640 EUROT.

Taotlusi võetakse vastu k.a. 15.september 2011.

Stipendium määratakse silmapaistvate tulemuste eest psüühilise erivajadusega isikute hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas. Stipendiumi saavad taotleda eelkõige teadurid, üliõpilased ja teised valdkonda toetavad isikud.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada ELEKTROONILINE TAOTLUS Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu http://www.kultuurkapital.ee/ankeet_nst.php nimelise stipendiumi ankeedil koos lisadega:
·         Lühikirjeldus senise tegevuse kohta ja/või CV ning üliõpilastel väljavõte õpitulemustest.
·         Stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus.
·         Soovituskiri (võimalusel).

Stipendiumi statuuti saab lugeda:
http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=179  

Stipendium antakse üle rahvusvahelisel Vaimse Tervise päeva tähistamise üritusel oktoobris.

Info tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee


SA Tartu VTHK võtab tööle autojuhi [08.08.2011 V.Laane]

SA Tartu VTHK võtab tööle autojuhi.
Tähtajaliselt (15.08.11 - 31.05.12).
Vajalik varasem autojuhina töötamise kogemus ning väikebussi parkimiseks turvalise territooriumi olemasolu.
Kandideerimiseks vajalik CV ja kaaskiri.
Sooviavaldus koos vajalike dokumentidega esitada hiljemalt 11.08.11 kella 11.00-ks Staadioni 52 kab.309 või e-maili aadressile vaido[ät]tartuvthk.ee

Täiendav info: SA Tartu VTHK majandusteenistuse juht Vaido Laane tel. 5090027


Jaanipäev Ihastes [28.06.2011 A.Roosmäe]
21.06.2011 tähistasime Jaanipäeva. Osavõtumaks oli seekord sümboolne, sest üritust toetas päevasaal oma käsitöö müügist laekunud rahaga.
Ilm oli soe ja mõnus. Ihastesse jõudes tegime tutvustava ringi, sest Kristiina tuli oma sõbra  Aleksandriga, keda me kõik ei tundnud. Rääkisime ka Jaanipäeva traditsioonidest. Siis alustasime mängudega.  Tagumist paari tuli harjutada mitu korda, et kõik saaksid aru, kuidas mäng käib. Jooksumäng meeldis osavõtjatele, kõige tublimateks osutusid need paarid, keda kätte ei saadud, nendeks oli Leena ja Õie!
Kuuma kartuli võistsid Kristiina, Õie ja Jaan. Pallivikse mäng oli kahe võistkonna vahel ja osavam oli Leena võistkond. Kõik tubild said autasud ja kõik kohaolijad said kommi.
Köögitoimkond oli mängimise ajal küpsetanud vorste ja seejärel hakksime sööma. Ilmataat üllatas meid väikese vihmasabinaga, kuid istusime varikatuse all ja vihm meid ei seganud.
Lõpetuseks tegime rühmapildi ja läksime koju, kes bussiga, kes jalgrattaga, kes autoga, kes jalgsi.
Oli meeldiv olla looduses ja tunda suvehõngu!

Perepäev Nõlvaku Hooldekeskuses [16.06.2011 A.Armolik]
Nõlvaku Hooldekeskuses, Nõlvaku 12, toimub 25.06.2011 kell 14.00 PEREPÄEV. Võimalusel palume kaasa võtta külakosti. Ilusa ilma korral oleme väljas ja vihma korral 2.korrusel. Olete kõik oodatud.

Eakate hooldusosakonna töökorra muudatus 04 - 31.07.2011 [16.06.2011 A.Armolik]
04 - 31.07.2011 täidab osakonna juhataja ülesandeid tema puhkuse ajal koduõde Malve Vaiksaar. Malve Vaiksaar on kättesaadav Nõlvaku Hooldekeskuses E, K, R kell 14.00 - 18.00 ja T, N kell 08 - 12.00. Telefon 7 361 515 ja mob. 53 246 857, e-post malve.vaiksaar@mail.ee

Rehabilitatsiooniprogramm "Interaktiivselt tööturule 2" algas [01.06.2011 A.Kaasik]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses algas rehabilitatsiooniprogramm "Interaktiivselt tööturule 2". 1. juunil toimus esimene grupikohtumine - programmis osaleb 9 klienti, kes soovivad leida endale sobivat tööd ning arendada oma oskusi töökoha otsimises. Soovime kõigile programmis osalejatele edu eesmärkide täitmisel!


Töökorralduse muudatustest rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonnas 18.juunist kuni 04.juulini. [30.05.2011 Ü.Lepik]

18.06 – 04.07.2011 on Päevakeskus avatud tööpäeviti 8.00 – 16.30 ja suletud puhkepäeviti: laupäeval, pühapäeval. Riiklikel pühadel 23. ja 24.juunil on päevakeskus suletud.


G.E.P.A.P uuendussiirde projekti koolituspäevad Tartus ja Valmieras [23.05.2011 G.Podberjoznaja]
Seekord toimusid koolitused  4 päeva jooksul Eestis ja Lätis.
Eestis võõrustasid 16 -17.mai SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse spetsialistid.
Päevad olid sisutihedad ja hästi töised.  Esimesel päeval andis Vello Vengerfeldt ülevaate keskuse tööst ja peale seda käidi koos külalistega tutvumas klienditööga ja ka töörühmadega.  Külalistele pakkus huvi  keskuses pakutavate teenuste tutvustus ja esitati palju asjalikke küsimusi töö organiseerimise kohta. G.E.P.A.P projekti Eesti poolsed meeskonnaliikmed,  Galina, Valentina, Hedvika, Margaret,  Agnes, Aria, Aivi ja Ülle, kandsid ette oma kliendi juhtumi . Juhtumi esitlemisel osales ka klient, kellega oli töötatud pilootprojekti raames ja etteantud küsimustike alusel. Kliendil oli võimalus end ise tutvustada ja ka küsimustele vastuseid saada.
Juhtumi arutelu toimus edasi peale ettekandmist juba 2 grupis.  Kuna olid esindatud erinevad riigid, siis ka arusaam sotsiaalsfäärist oli erinev. Ühiselt pandi kokku plaan, kuidas edasi minna Tartus antud juhtumiga ja kuidas saaks kliendi elu paremaks muuta. Samas jäi kõlama mõte, et vaid koostöös kliendi, spetsialistide ja kohaliku omavalitsusega, on võimalik midagi muuta ja paremaks teha.
Õhtul käisid külalised tutvumas koos giidiga Tartu vaatamisväärtustega.
18.-19. mai võõrustasid projekti liikmeid juba Läti kolleegid Valmierast.  Tutvustati meile SOS küla.
Samuti nagu Tartus, oli ka siin ettevalmistatud juhtum, mida koos arutasime ja üheskoos leiti erinevaid võimalusi noore inimese elu parandamiseks.

Hoolekandeasutuste töötajad õpivad kvaliteedihindamist [19.05.2011 J.Bugakin]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses toimub 20. ja 21. mail koolitus Eesti hoolekandeasutuste töötajatele teenuste kvaliteedi välishindamisest. Koolitust viib läbi Euroopa Sotsiaalse Integratsiooni ja Arengu Assosatsiooni (CEDIS) president André Constantin ja ekspert Anne-Marie Le.

Koolitus põhineb VALORIS TIQSS meetodil teenuse kvaliteedi hindamise juhistel ja koolitusega lükatakse käima pikemaajaline projekt, mille eesmärgiks on parandada hoolekandeteenuste kvaliteeti Eestis. VALORIS TIQSS on kvaliteeti rõhutav ning sotsiaalset kasu ning vastutust silmas pidav ning nii meditsiinilisi kui sotsiaalseid kvaliteedi aspekte silmas pidav sotsiaalhoolekande teenuste hindamismeetod. SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juht Vello Vengerfeldt ütles: "Algav koolitus on konkreetne samm selles suunas, et teenuse kvaliteeti soovitakse reaalselt hinnata ja parandada. Osalevate hoolekandeasutuste juhid tajuvad selgelt vajadust süstemaatilise teenuse kvaliteedi hindamise oskuse järele ja Prantsusmaalt tulevad koolitajad on selle valdkonna ühed juhtivad eksperdid terves Euroopas".

Koolitusest võtab osa 18 hoolekandeasutuse töötajat üheksast erinevast asutusest. Koolituse käigus viiakse läbi ka praktilised hindamised, mille käigus intervjueeritakse hoolekande kvaliteedi teemal hoolekande asutuste juhte, teenuste kasutajaid ja nende pereliikmeid.

Pikemaajalise projekti eesmärgiks on analüüsida Valoris TIQSS metoodika sobivust hoolekandeasutuste teenuste kvaliteedi hindamiseks Eestis ning juurutada süstemaatiline kvaliteedi hindamise protsess kõigis Eesti hoolekandeasutustes.

Koolituse läbiviimist toetab Hasartmängumaksu nõukogu.

Täiendav info:
 Vello Vengerfeldt
 5049906
 vello@tartuvthk.ee 


Rahvusvahelise pilootprojekti G.E.P.A.P järjekordne koolitus [16.05.2011 G.Podberjoznaja]

Alates veebruar 2011 osalevad SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse 2 spetsialisti, Galina Podberjoznaja ja Margaret Pill, rahvusvahelises pilootprojektis G.E.P.A.P (Guide of Elaboration of Personalized plan of accompaniment), mille eesmärgiks on õppida kasutama kliendi isikliku plaani koostamise meetoodikat. Pilootprojektis osalevad spetsialistid Prantsusmaalt, Lätist, Eestist, Hispaaniast, Portugalist ja Sveistsist.
Tänaseks on  käidud õppimas ja tutvumas kohaliku olukorraga Prantsusmaal, Portugalis ja Hispaanias.
16 -17.mai 2011.a. võtab SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus vastu külalisi Rahvusvahelise G.E.P.A.P pilootprojekti raames. Külalistele on planeeritud sisutihedad koolituspäevad ja huvitav vaba aja veetmise võimalused.
18. -19.mai toimuvad koolituspäevad Valmieras.  


Rehabilitatsiooniprogramm "Interaktiivselt tööturule 2" [10.05.2011 A.Kaasik]

2011. a mais stardib SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses rehabilitatsiooniprogramm "Interaktiivselt tööturule 2".

Programmi üldine eesmärk on toetada psüühikahäiretega inimeste töölesaamist läbi nende oskuste arendamise töö otsimisel, eelkõige interaktiivsete ja tänapäevaste vahendite kasutamise kaudu ning läbi toetuse nii spetsialistidelt kui sarnaste murede ja kogemustega inimestelt.

Programmi sihtrühma liikmed on psüühikahäiretega tööealised inimesed, kellele on määratud töövõimekaotus vähemalt 40%.

Programmi registreerumiseks tuleb pöörduda SA Tartu VTHK sekretäri poole aadressil Staadioni 52, kolmas korrus, kabinet 309 teisipäeviti 8.00-16.30 ning küsida Valentina Rannikmaad. Küsimuste korral võib helistada telefonil 7361509 tööpäeviti 8.00-16.30 või saata e-mail aadressile aivi.vthk@gmail.com. Kui puudub võimalus registreerumiseks kohale tulla, saab osalemissoovist anda teada e-maili teel samale aadressile. Registreeruda saab kuni 20. maini (k.a.)!

Lisainfo...


Konkurss PEHIT projekti raamatupidaja leidmiseks [02.05.2011 V.Vengerfeldt]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus võtab tööle PEHIT projekti raamatupidaja:

PEHIT projekti raamatupidamistööde hange
Pakkujatele esitatavad tingimused:

 1. raamatupidamisalane kogemus ESF projektides
 2. raamtupidamisprogrammi EEVA kasutamise kogemus 

Hanke sisu:
PEHIT projekti raamatupidamine perioodil 01.06.2011 –30.06.2012
Hanke dokumendid:
Pakkujatel  tuleb esitada  kirjalik sooviavaldus konkursil osalemisks, milles tuleb ära märkida pakkumise maksumus.
Lisaks esitada pakkuja CV (elulookirjeldus) ja motivatsioonikiri .
Nimetatud dokumendid esitada PEHIT projektijuhile aadressil Staadioni 52, Tartu  või e-aadressile vthk@vthk.raad.tartu.ee märksõna “PEHIT raamatupidaja” 25.05.2011.a. kell15.00.

Täiendav info : projektijuht Ülle Lepik, tel. 7361 507,e-post:ylle.lepik@tartuvthk.ee, www.tartuvthk.ee/pehit .

PETHA projekti infopäevad Tartus ja Haaslava vallas [29.04.2011 J.Bugakin]

PETHA projekt - psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine Lõuna-Eestis“ ootab kõiki huvilisiprojekti infopäevadele. Infopäeval tutvustatakse projekti raames toimuvaid tegevusi ning antakse ülevaade projekti kasulikkusest tööotsijatele. Projekt pakub abi erivajadustega inimestele sobiva töö väljaselgitamisel ning toetust töökohtade leidmisel.

Üritus toimub:
Tartus - 18.mail kell 15.00 aadressil Staadioni 52, III.korrus (SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus).
Haaslava vallas - 19.mail kell 10.00 aadressil Männi 5-1, Roiu (Roiu Päevakeskus).

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Päevakeskuse spordiuudised [29.04.2011 M.Juht]
Bowlingu turniir
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse nelja liikmeline võistkond osales Eesti Eri Olümpia Ühenduse Bowlingu turniiril 28.aprillil Türil. 230 punktiga saavutati 7 koht.

Eesti Vaimupuuetega Inimeste Spordiliidu kevad võistlused
28-ndal aprillil osales Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse võistkond Eesti Vaimupuuetega inimeste Spordiliidu kevad võistlusel Tallinnas Lasnamäe Kergejõustikuhallis. Naistest saavutati hinnaline kolmas koht.

GEPAP järjekordne koolitus. Seekord toimus see Hispaanias Altea linnas 10.04.-13.04.2011.a. [15.04.2011 G.Podberjoznaja]

Koolitusest võttis osa keskuse psühholoog pereterapeut GEPAP pilootprojekti Eesti poolne esindaja Galina Podberjoznaja.
Altea on Hispaania keskmise suurusega väike linn, kus elab 23 532 inimest 683,5 km2.

Nimi Altea on pärit kreeka keelest „ Altalia”, mis tähendab „Ma ravin”. Esimesed teated antud linnast tulenevad juba 1244.a., kui James I Aragon vallutas antud ala ja taasasustas koos kristlastega.

Altea on väike linn valgete läikivate majadega, mida ümbritsevad mäed. Väga kaunis on kirik La Mare de DEU del Console, millel on huvitav kellatorn ja kuppel, mis on kaunistatud siniste ja valgete keraamiliste plaatidega. Tänapäeval on peamiseks majandusharuks turism. Samuti põllumajandus ja kalandus on heaks  sissetuleku allikaks.

Meid võõrustasid seekord Hispaania 2 organisatsiooni, mille tegevused on seotud  hooletusse jäetud laste ja noorukite toetusega. Antud organisatsioonid olid osaks katuseorganisatsioonist „EMAUS”.

Isabel, kes oli CAM ALTEA juhataja, tegeles lastega vanuses 6-13.aastat. nende hoole all oli 28 last  -5 tüdrukut ja 23 poissi. Kõik nad elasid 2-listes tubades ja nende elukohaks oli looduskaunis endise paruni mõisahoone.

Salvador, kes esindas CENTRO CERRADO DE PICASSENT`I, oli oma ametilt psühholoog. Antud asutus asus 80 km. Alteast eemal. Selles keskuses oli 50 noorukit (tüdrukud ja poisid) vanuses 14 -21.a. kui oli vajadus, siis võisid nad olla kuni 23.a. see asutus avati 2009.a. Mõne kilomeetri kaugusel asus noortevangla.  Salvadore sõnul on ka nende asutus teatud mõttes kinnine, kuna valitseb kindel kord ja akende ees on trellid. Üksteisel ei käi külas tüdrukud ja poisid. On ööpäevaringne valve.

Seekord arutasime mõlema organisatsiooni poolt pakutud case ning üheskoos meeskonnas leiti sobivaid lahendusi töö jätkamiseks.

Koolituse lõpuks andsid ülevaate oma organisatsioonist Svetsis asuva EPI esindajad Christine ja Yvone.

Antud organisatsiooni eesmärgiks on parandada  puudega inimeste  iseseisvust, toetada nende igapäevaelu toimetulekut, toetada tööle minekut.  Selles organisatsioonis oli 540 töökohta ja 665 töötajat (osad osalise koormusega). Selle organisatsiooni eelarve oli 89 400 000 SFR ja 74% sellest palkadeks.

Yvone ja Christine olid osakondade juhatajad, kes  töötasid psüühilise häirega ja psüühilise puudega inimestega. Nende alluvuses oli 24 päevakeskust, 13 hooldekodu (24/24 ja 7/7 hooldusega), 4 restorani ja 3 kauplust. Käivitunud oli 50 programmi 343 kohas psüühilise häirega isikutele. 91 kohas toimusid toetusprogrammid. 168 elamiskohta psüühilise puudega inimestele. 90 eluruumi psüühilise häirega isikutel. 24 kohta alkoholi probleemidega isikutele.

osalejad

Päevalehe erileht "Vaimne Tervis" - kevad 2011 [13.04.2011 J.Bugakin]
Aprillisl ilmus Päevalehe erileht Vaimne Tervis (nr 2). Erilehe teemad on:
- Meeleolu kõikumine võib olla märk haigusest
- Söömishäired – hästivarjatud mure
- Kuidas aidata ja hooldada dementset?
- Probleemidega silmitsi – kust saab abi?

Konverents “Tean ja tegutsen” [21.03.2011 C.Meister]
23. märtsil 2011. a kell 9.30 – 15.00 toimub Tartu Kutsehariduskeskuses aadressil Põllu 11A   SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse klientide kolmas konverents “Tean ja tegutsen”.
Ürituse avab Tartu abilinnapea Vladimir Šokman. Alustuseks vaadatakse videoklippe erinevatest klientide elus ette tulevatest olukordadest, mille põhjal arutletakse, kuidas neis tegutseti.
Päeva peaesineja on tegevusterapeut Mariliis Romandi, kes kõneleb teemal “Tegutsemine elu alusena”.
Esinevad külalised Võisiku Hooldekodust – “DUO-projekt Võisiku Hooldekodus”; Merimetsa Tugikeskusest – “Minu igapäevaelu tööd ja tegemised”; Pärnu Psühhoneuroloogia Haigla Päevakeskusest – “Kuidas klient saab mõjutada päevakeskuse tööd”; Tallinna Vaimse Tervise Keskusest – “Tallinna VTK kogemused klientide kaasamisel ja kliendi esinduse loomisel”; Jõgeva Haigla Päevakeskusest – “Klientide osalemine Jõgeva Päevakeskuse töös”.
Tutvustatakse teenuse Tarbija Õiguste Harta põhimõtteid. Seejärel süüakse lõunat kutsehariduskeskuse sööklas. Pärast lõunat jaotuvad osalejad vastavalt oma eelistustele järgnevatesse töötubadesse: päevasaali-, kunsti- ja käsitöö töötuba, sorteerimisjaama “Veolia”-  ning pesutoa töötuba. Päev lõpeb töötubades tehtu  esitlusega.
Konverentsi toimumist on toetanud Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti Psühhiaatrite Selts ning Tugi- ja Eneseabigrupp DUO.

Rahvusvaheline pilootprojekt G.E.P.A.P - Portugal [18.03.2011 G.Podberjoznaja]
Seekordne koolitus toimus Portugalis Setubal  linnas 13.03 -16.03.2011.a. Osalejaid oli kokku 15 –Prantsusmaalt, Sveitsist, Lätist, Eestist, Portugalist ja Hispaaniast. Eestit esindas G.Podberjoznaja.

Setubal  linna ajalugu ulatub tagasi 13 sajandisse, kui valitses kuningas Alfonso IV. Linnaehituses toimusid pidevad muutused. Nii kuningas Alfonso V 1458.a. ja kuningas Manuel 1514.a. viisid sisse oma arhitektuurilised muutused.

19.sajandil muutus Setubal Portugali üheks tähtsamaks tööstus –ja kommertskeskuseks. Linna staatuse said nad 1860.a. Barreiro -Setubal raudtee loodi 1861.a. ja gaasivalgustus tänavatele 1863.a.
Setubali ümbrus on kuulus oma oliiviistanduste poolest, millest mõned on üle saja aasta vanused.

Portugalis võttis meid vastu ühing nimega „ Questao de Equilibrio”, mis tegeles lastega, kes olid elu hammasrataste vahele jäänud. Antud ühing asub linna 3 piirkonnas, kus toimub erinev töö.  Antud ühingu tööd tutvustas selle tegevjuht Ricardo Martinez koos oma meeskonnaga, kuhu kuuluvad laste psühhiaater ja-psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja tehniline personal. Töötajaid on üldse ühingus 23 inimest ja enamuses on nad vabatahtlikud. Töötavad nad 20-23 noorukiga, aasta jooksul tehakse tööd umbes 100 noorukiga. Pidev koostöö toimub kohalike omavalitsustega. Sihtgrupiks on 6-7.aastased ja 12 -16.a.aastased noorukid. 12-16.a. elavad eraldi majas, kus on 2-3 kohalised toad. Majas on ööpäevaringselt töötaja kohal. Töötajaid on igale noorukile 1 juhendaja ja lisaks spetsialistid.

2 aastat tagasi loodi keskus võõrutusravi vajavatele noorukitele. See on projektipõhine töö. Asuvad nad linnast eemal looduskaunis kohas -10 hektarit metsa. Töötajate ülesandeks on aidata noorukitel toime tulla kriisisituatsioonides ja alustada normaalselt elu. Suurt rõhku on pandud peredega tööle. Noorukeid on siin 12 ja elavad nad välilaagrit meenutavates hoonetes. Kõiki töid tehakse ühiselt. Ise kasvatavad puu –ja juurvilju, hoolitsevad lillede eest. Antud elustiil  aitaB õppida arvestama üksteisega ja lahendama raskeid olukordi koos.

GEPAP projekti raames arutasime ja õppisime ühe nooruki case alusel, kuidas koostada plaane arvestades kliendi huvisid ja vajadusi.  Arutluse juures viibis samuti antud nooruk, kellel oli sõnaõigus oma cases kaasarääkimiseks. Niisugune arutelu ja ka koostöö meeskonna liikmete vahel oli hästi õpetlik ja kindlasti rakendatav meie meeskonnatöödes ja igapäevaelu toetamise protsessis.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus võtab tööle tegevusjuhendaja [17.03.2011 Ü.Lepik]
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus võtab tööle tegevusjuhendaja. Sooviavaldus koos CV-ga saata hiljemalt 1. aprilliks 2011 aadressile: Staadioni 52, Tartu või e-mailile vthk.vthk{at}mail.ee märgusõnga "Tegevusjuhendaja".

2010.aasta parim hoolekandeasutuse juht [16.03.2011 V.Vengerfeldt]
Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsioon tunnistas 2010.a parimaks hoolekandeasutuse juhiks SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus eakate hooldusosakonna juhataja Angelika Armoliku.

Rahvusvaheline pilootprojekt G.E.P.A.P [07.03.2011 G.Podberjoznaja]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse töötajad valiti osalema rahvusvahelises pilootprojektis G.E.P.A.P koostöös Prantsusmaa, Švetsi, Portugali, Hispaania ja Lätiga. Projekti eesmärgiks on välja töötada hindamismeetod hindamaks klientide toimetulekut igapäevaeluga, nende tööle asumise võimalusi, nende sotsialseerumist.

Meie keskuse poolseteks esindajateks projektis valiti rehabilitatsiooni spetsialistid psühholoog Galina Podberznaja ja logopeed-eripedagoog Margaret Pill.

Esimene koolitus toimus Prantsusmaal Mezinis 20.02 –23.02.2011.a.
Osalejaid oli seekord 4 Prantsusmaalt, 2 Portugalist, 2 Hispaaniast, 3 Lätist, 1 Šveitsist ja 2 Eestist. Tööpäevad olid sisutihedad ja töised. Meile näidati  ühingut, millel on sarnased funktsioonid nagu SA Tartu VTHK.

Mezinis asub ühing L`ESSOR, mis on mõeldud psüühikahäiretega inimestele. Siin asuvad töötoad, kus saab õppida joonistama, puidutööd tegema, õmblema, süüa tegema jne. Antud linna keskosas on töökohad moodustatud klientidele. Nad töötavad pesumajas, autopesulas, haljastustöödel, antikvariaadi töökojas. Selles  piirkonnas on toetatud elamise korterid 9 kliendile.

Meid võõrustasid  L`ESSORI spetsialistid ja kliendid. Toitlustamine toimus samas majas, kus toimuvad ka töörühmad ja spetsialistide vastuvõtud.

Koka sõnul on neil tavaliselt menüüs 17 erinevat rooga. Abitöid teevad kliendid ja küllaltki edukalt. Teenindavad kliendid tundusid rahulolevad ja rõõmsameelsed.
osalejad

Päevakeskuse uudised [04.03.2011 C.Meister]

Tule ja osale kliendi konverentsil "Tean ja tegutsen" 23. märtsil 2011 kell 9.30 - 15.00 Põllu tänava Kutsehariduskeskuses.
Registreerida saab 10. märtsini aadressil vthk.vthk{at}mail.ee ja kirjuta töötuba, kus soovid osaleda: -pesutoa töötuba, -käsitöö töötuba, -kunsti töötuba, -Veolia töötuba, -päevasaali töötuba. Osalustasu 1,5 € (lõunasöök) tasuda kohapeal registreerimise ajal 9.30 - 10.00.

1. märtsil 2011 osalesid Tartu VTHK kliendid Eesti Eriolümpia suusavõistlustel Tehvandi suusastaadionil. Naiste võistlusgrupis saavutas meie klient auhinnalise hõbemedali. Ürituse korraldus oli heal tasemel ja osalejad jäid rahule.

28. veebruaril 2011 osalesid Tartu VTHK kliendid  erivajadustega inimeste karaoke lauluvõistlusel Pärnu Noorusemajas. Osalejad jäid üritusega väga rahule.


Lions-Klubi Tallinn Vanalinn Stipendium puudega noorele erakorralise teo eest õpingute või muu vajaliku toetuseks [01.02.2011 J.Bugakin]
LC Tallinn Vanalinn tahab nimetatud stipendiumiga tähelepanu juhtida puuetega noorte erilistele tegudele ning vajadustele. Stipendiumi taotluse reeglitega saab tutvuda siin. Taotluse tähtaeg on 15. aprill, ja stipendiumi antakse välja LC Tallinn Vanalinn Charterpäeval 27. aprillil.

Tagasiside [10.01.2011 J.Bugakin]
Alates selle aasta algusest tekkis võimalus kasutada küsimuste esitamiseks ja tagasiside andmiseks vastavat vormi. Vormi kaudu saadetud tagasiside, ettepanekud ja küsimused jõuavad otse asutuse osakondade juhatajateni.