Uudiste arhiiv 2015-2016

Parim puuetega noorte kaasaja 2016

Kuldõun


Rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna lahtioleku ajad detsembris 2016 [09.12.2016 Ü.Lepik]

Jõuluõhtul, 23.detsembril on Päevakeskus avatud kella 12.00 ja Söögituba kella 13.00-ni.

24.12 -27.12 on rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakond suletud.

Reedel, 30.detsembril on Päevakeskus avatud kella 12.00 ja Söögituba kella 13.00-ni.


Valime parimat töötajat 2016

Jõulueelne müük [25.11.2016 K.Roosmets]

8. ja 15. detsembril on võimalus teha heategu SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse klientidele, ostes nende valmistatud käsitöö tooteid (vaibad, kindad, sokid, pajakindad).
Müük toimub kell 9.00  - 18.00 Tartus, Staadioni 52 II korrus.

Telefon 566- 845-39.
Müügil olevate toodetega saab tutvuda SA Tartu VTHK kodulehel.


Dementsuse ennetamine nutiseadme abil – Eestis piloteeritakse uuenduslikku rehabilitatsiooniprogrammi [25.11.2016 G.Tamm]

Mäluprobleemid, eelkõige lühiajalise (nn töömälu) probleemid on vananemisega kaasnev nähtus. Väga sageli peetakse mälu halvenemist normaalseks ja ei märgata mäluprobleemi süvenemist enne kui kerge mäluprobleem on arenenud dementsuseks. Dementsus on levinud ajuhaigus, mille risk tõuseb alates 60ndast eluaastast eksponentsiaalselt. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO, 2012) hinnangu järgi haigestub kõigist 60-64 aastastest ligikaudu 3 inimest 1000 inimese kohta ja üle 95 aastaste seas 175 inimest 1000 inimese kohta. Sagedamini haigestuvad naised. Üldiselt võib neil andmetel hinnata üle 60 aastaste inimeste seas dementsuse prevalentsiks umbes 10%. Dementsusele eelneb enamasti kerge kognitiivse funktsiooni häire (KKF) (Gauthier jt., 2006; Busse jt., 2006): igal kolmandal KKF patsiendil kujuneb välja dementsus. Kui KKF on amnestilist tüüpi (amnestic mild cognitive impairment), siis on dementsuse väljakujunemise tõenäosus 60% (Ravaglia jt., 2008). KKFile puudub medikamentoosne ravi. Neuroloogia professor ja dementsuse uurija Ronald C. Petersen jt (2014) on kirjutanud nii: „Currently, there is no pharmacological treatment that is recommended for MCI” (eesti keeles: „Hetkel puudub farmakoloogiline ravi kerge-kognitiivse häire ravimiseks“), mistõttu on sotsiaalse rehabilitatsiooni kui alternatiivse ravimeetodi rakendamise vajalikkus väga suur. Üheks võimaluseks on rakendada uudseid tehnoloogiaid, et soodustada vanemaealiste mõtlemisaktiivsust ning läbi selle ennetada dementsuse teket.

Kolmapäeval, 23. novembril 2016 toimus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses (VTHK) "SINU nutika arengu" rehabilitatsiooniprogrammi raames nutiseminar, kus programmis osalevad vanemaealised (60+ a vanused) inimesed tutvusid nutiseadmega, mida rehabilitatsiooniprogrammis rakendatakse. „SINU nutikas areng“ rehabilitatsiooniprogrammi eesmärgiks on ennetada dementsuse arengut ja teket ning soodustada vanemaealiste iseseisvat toimetulekut läbi nutika osalemise ühiskonnas. Tegemist on pilootprojektiga, mida viib läbi Tartu VTHK koostöös Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskuse (RAKE) ekspertidega ning ekspertidega Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudist ning Tartu Ülikooli Kliinikumist.

Programmi üks uuenduslik osa on virtuaalselt pakutavad teenused ning harjutused, mida inimesed saavad sooritada kodus nutiseadme vahendusel. Sarnaseid sekkumisi on varasemalt viidud läbi mujal maailmas (näiteks Suurbritannias), kuid mitte Eestis. Tartus toimunud pilootprojekti avaseminaril osalejad olid huvitatud nutiseadme kasutamisest ning harjutuste sooritamisest nutiseadme abil. Varasemaid teadmisi nutiseadme kasutamisest vaja ei olnud. Küsimused, mis osalejatel tekkisid olid näiteks: "Kas see tuleb arvutiga ühendada?", "Kuidas seda välja lülitada?", "Kuidas teksti sisestada?", "Kuidas programmi sulgeda?". Üks seminaris osalejatest, kes oli varem arvutiga kokku puutunud hõikas naljatledes välja järgmise mõtte: "Arvutisõltlaseks ei tohi nüüd jääda, et öösiti arvuti taga ei istuks!". Seminari ajal olid osalejate emotsioonid positiivsed ning kõik vanemaealised said seadme käsitlemisega ning esimeste ülesannetega hästi hakkama. Lisaks üldisele nutiseadme kasutamise õpetamisele toimub programmis ka erinevate mälu- ja tähelepanu ning keelefunktsiooni arendavate harjutuste sooritamine nutiseadme vahendusel, aga ka paber-pliiats meetodil. Programmi piloteerimine jätkub kuni projekti lõpuni juunis 2017. Projekti lõpus teevad projektis osalenud teadurid ning analüütikud kokkuvõtte sellest, milline oli programmi mõju dementsuse ennetamisel. Projekt on kooskõlastatud Tartu Ülikooli Eetikakomiteega. Programmi piloteerimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse.

Lisainformatsioon: 
Gerly Tamm, projektijuht
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
TÜ Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus (RAKE)
TÜ psühholoogia instituut (doktorant)
737 6378, gerly.tamm@ut.ee 

Viited:
Busse, A., Angermeyer, M. C., & Riedel-Heller, S. G. (2006). Progression of mild cognitive impairment to dementia: a challenge to current thinking. The British Journal of Psychiatry, 189(5), 399-404. 
Gauthier, S., Reisberg, B., Zaudig, M., Petersen, R. C., Ritchie, K., Broich, K., ... & Cummings, J. L. (2006). Mild cognitive impairment. The Lancet, 367(9518), 1262-1270.
Petersen, R. C., Caracciolo, B., Brayne, C., Gauthier, S., Jelic, V., & Fratiglioni, L. (2014). Mild cognitive impairment: a concept in evolution.Journal of internal medicine, 275(3), 214-228. 
Ravaglia, G., Forti, P., Montesi, F., Lucicesare, A., Pisacane, N., Rietti, E., ... & Mecocci, P. (2008). Mild cognitive impairment: epidemiology and dementia risk in an elderly Italian population. Journal of the American Geriatrics Society, 56(1), 51-58. 
WHO´12 http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf 


SA Archimedes Noorteagentuuri tunnustus [22.11.2016 I.Sooniste]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse rahvusvaheline noortevahetuse projekt “Mens sana in Europa” pälvis SA Archimedes Noorteagentuuri tunnustuse kategoorias “Parim puuetega noorte kaasaja”.

Projekti sisuks oli Tsehhi vaimse tervise probleemidega noorte külaskäik Tartusse ja kohtumine Tartu vaimse tervise probleemidega noortega, ühised sportlikud ja aktiviseerivad tegevused, sarnaste võimaluste loomine ja kaasamine kogukonda. Tegevused toetasid noorte puuetega inimeste eneseusku, võrdseid võimalusi, taastumist ja integreerumist ühiskonda.

Projekt andis Tsehhi vaimse tervise probleemidega noortele võimaluse külastada Eestit, kogemuse külaliste vastuvõtmisest Eestis, tutvustas vastastikku Eesti ja Tsehhi kultuuri, andis võimaluse avada ennast külalislahke võõrustaja ja meeldiva külastajana.

Projektiga propageeriti sporti ja liikumisega seotud tegevusi vaimse tervise probleemidega inimeste hulgas. Toetati iseseisvuse tähtsust ja leiti ühiselt viise selle saavutamiseks. Sooviti rõhutada füüsilise tervise osatähtsust vaimse tervise probleemidest üle saamisel.

Õpirändes osales Tsehhi poolt kuus noort, grupijuht ja kaks juhendajat. Eesti poolt osales õpirändes sihtasutuse rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakonna viis juhendajat, osakonna tegevustesse eriti kultuuri, sporti ja osakonna arendamisse kaasatud 10 noort ja Eesti poolne noortevahetuse grupijuht.

Aitäh SA Archimedes Noorteagentuur ja Programm Erasmus+


Päevakeskuse päevakava [06.10.2016 M.Tooming]

OKTOOBER
7.10 Vaimse tervise päeva tähistamine Kvartalis kell 12.00-14.00
10.10 Tähtvere päevakeskuses kell 14.00-16.00 - MTÜ Vaimne Tervis moodustamise küsimuste arutamine, milleks ühing, kellele ühing, ohud, mis võivad tekkida jne.
11.10 kell 9.30-12.00 Tartu Ratsarügemendi tallide külastamine, maneežis võimalik ratsutada, üritus on tasuta
11.10 kultuuriretk kell 13.30-14.30 Peetri kirik
12.10 Haapsalus Eriolümpia sulgpalli võistlused
13.10 Osalemine Tartu linna Terviseolümpial TÜ spordihoones
18.10 Kohvikupäev kell 13.00-15.00, külalisena Joona Taivonen
26.10 Sportlik üritus päevakeskuse kilentidele „Olen osav“ kell 10.00-12.00. AUHINNAD!

NOVEMBER
2.11. Hingedepäev kell 10.30- 11.30  külalisena esineb TÜ praktilise usuteaduse lektor Kaido Soom
10.11 Mardiloterii päevakeskuses kell 13.00-15.00
24.11 Kadrikarneval päevakeskuses ja M klubis kell 13.00-15.00

DETSEMBER
28.11-8.12 jõulukaunistuste valmistamine
21.12 Jõulupidu


Telli Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusest paviljoni ehitus! [27.09.2016 I.Sooniste]

Telli Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusest paviljoni ehitus!
Lisainfo: tel. 56640754

1
2

 


Vaimse tervise päeva tähistamine [21.09.2016 M.Tooming]

10.oktoobril tähistatakse vaimse tervise päeva, mille slõuganiks 2016 aastal on „Esmaabi ja väärikus vaimses tervises“. Vaimse tervise päeva tähistamine toimub järgmiselt:

7.oktoobril kell 13.00 – 14.00 toimub Kvartalis Maksimarketi ees linnarahva teavitamine nimetatud päevast ja teemast. Jagatakse infovoldikuid, pakutakse torti ja müüakse vaimse tervise lilli. Tähelepanu saavutamiseks esineb VTHK tantsurühm!

10.oktoobril kell 14.00 – 16.00 kogunetakse Tähtvere päevakeskusse, Veski tänav 35, kus toimub arutelu MTÜ Vaimne Tervise ühingu moodustamise küsimustes: milleks ühing, mida kavatseme teha ja kuulame kogemusi inimestelt, kes on varasemalt seotud olnud ühingute tegevustega, milliste ohtudega peame arvestama. Pakutakse kohvi ja küpsiseid.

11.oktoobril kell 9.30 – 12.00 külastame Tartu Ratsarügemendi talle, Jänese tn 23. Kogunemine Staadioni 52 ees. Võimalik suhelda hobustega ja ratsutada tiir maneežis. Üritus on tasuta.

12.oktoobril kell 10.00 – 12.00 toimub rattaretk avastame Tartut, kogenemine Staadioni 52 ees. Riietu vastavalt ilmale.

NB! Kui soovid osaleda loetletud üritustel siis registreeri end juhendaja juures 4.oktoobriks.


Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon avaldab toetust meditsiinitöötajate streigile [16.09.2016 I.Sooniste]

ESTA
Pressiteade
16.09.2016

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon avaldab toetust meditsiinitöötajate streigile

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) avaldab toetust 20. septembril toimuvale tervishoiutöötajate hoiatusstreigile, millega nõutakse tervishoiu rahastamise suurendamist, et patsiendid saaksid vajalikku ravi.

ESTA juhib tähelepanu sellele, et Eesti tervishoiu ja sotsiaalkaitse kulutuste osakaal SKT-st on Euroopas üks madalamaid. Tervishoiu ja sotsiaalkaitse kulutused on investeering tulevikku, mis arenenud majandusega riikides loob eelduse SKT jätkusuutlikuks kasvuks. Hea tervis, võrdsed võimalused, ligipääs sotsiaalteenustele ja võimalus saada vajaduse korral riigi abi on olulised väärtused, mis vajavad tunduvalt enam tähelepanu, kui poliitiline kemplemine haigekassa puudujäägis süüdlaste leidmiseks.

Assotsiatsiooni tegevjuhi Annika Rannametsa sõnul on viimastel aastatel ootused sotsiaaltööle ja sotsiaaltöötajate töökoormus jõudsalt kasvanud aga kuna sellega pole kaasnenud täiendavaid ressursse, siis ei kata hoolekandeteenuste maht enam tegelikku vajadust. „Reaalsus on see, et väljaõppinud ja kogemustega sotsiaaltöötajad on hakanud otsima muud tööd, sest töökoormus on liiga suur ja palk ei motiveeri seda keerukat ja stressirohket tööd tegema. Erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötajad peaksid saama vähemalt Eesti keskmist palka, kuid praegu jääb see paarsada eurot allapoole,“ võttis Rannamets olukorra kokku.

2004. aastal asutatud ESTA on sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning mittetulundusühingute ühendus, mis edendab sotsiaalset heaolu, sotsiaaltööd ja sotsiaaltöö kultuuri.

Lisainfo:
Annika Rannamets
ESTA tegevjuht
+372 51 79 710
www.eswa.ee


Päevakeskuse lahtioleku ajad [02.09.2016 M.Tooming]

01.09.2016 - 31.05.2017 on päevakeskus avatud:

ESMASPÄEV-REEDE
8:00 - 16:30

LAUPÄEV, PÜHAPÄEV
10:00 - 14:00


Sotsiaalprojektid toovad suurte erihooldekodude elanikud tagasi kogukonda [01.09.2016 I.Sooniste]

AS Hoolekandeteenused
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
Lihula Vallavalitsus
Pressiteade

AS Hoolekandeteenused, Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ja Lihula Vallavalitsus esitasid sotsiaalministeeriumile rahastustaotlused kuue suure hooldekodu sulgemiseks ja sealsetele elanikele uute kaasaegsete teenusekohta rajamiseks. Erihoolekandeasutuste ümberkujundamise näol on tegemist Eesti riigi mastaapseima sotsiaalprojektiga, selle abil muutuvad paremaks 1400 erivajadusega inimese elamistingimused.

Eelnimetatud partneritel on plaanis sulgeda Jõgevamaal Võisikul, Põlvamaal Erastveres, Saaremaal Sõmeral, Läänemaal Koluveres, Lääne-Virumaal Imastus ja Pärnumaal Toris asuvad hooldekodud. Täna elab seal kokku 1068 inimest, kes lähiaastatel saavad elama uutesse, väikematesse ja hubasematesse kodudesse. AS Hoolekandeteenused ehitab uued kodud 770 inimesele, Lõuna-Eesti Hooldekeskus 240-le, Lihula Vallavalitsus 30-le ning Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 22-le inimesele. Võisiku, Erastvere, Koluvere, Imastu ja Tori projektid on plaanis lõpule viia 2018. aasta detsembriks, Sõmera projekt 2020. aasta juuniks.

Inimestele, kelle maailm piirdub täna peamiselt hooldekodu territooriumiga, tähendab see võimalust hoopis uue kvaliteediga eluks - nad saavad osaks kogukonnast ning neil on võimalus osaleda tavapärases elus: käia poes ja juuksuris, kultuuri- ja spordiüritustel, suhelda inimestega, leida uusi sõpru ja teha võimetekohast tööd.

Mitme riigi - sealhulgas ka Eesti - senistes kogemustes ning samuti laiaulatuslikes teadusuuringutes leiab kinnitust, et kogukonnas elamine mõjub psüühilise erivajadusega inimeste arengule paremini kui hooldekodudes elamine. Positiivsed arengud on nähtavad kõikides soo- ja eagruppides. Täna ongi Eesti erihoolekandeasutuste sooviks pakkuda abi vajavatele inimestele suuremat osa teenuseid väljaspool hoolekandeasutust - ehk luua neile asutuses elamise asemele sellised elutingimused, milles nad saaksid  ise oma elukorralduslike küsimuste üle otsustada: kasutada kogukonnas olemasolevaid avalikke ja elutähtsaid teenuseid, mitte seda, mida pakub neile hoolekandeasutus. Selleks on neile esmalt vaja luua elamistingimused, mis kõike seda võimaldaksid - ehk võimalikult tavapärased kodud nagu kõigil teistelgi ühiskonnaliikmetel.
Indrek Sooniste, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatuse liige: "Oleme rõõmsad koostöö üle AS Hoolekandeteenustega erihooldekodude elanike tagasitoomisel kogukonda. Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse rajamise alguses eemaldati piirdeaiad endise psühhiaatriahaigla hoone ümbert, on viimane aeg seda teha ka kogu vaimse tervise hoolekandes. Kohalike omavalitsuste senine praktika peab inimese kogukonnast väljaarvamiselt ümber häälestuma isiku toetamise arendamisele. See vajab omavalitsuste praktilist ja otsustavat toetust kogukonda tagasi pöördujatele ning võimalust kasutada kõiki kohapeal olevaid ressursse. Kuid samamoodi peavad kogukonnas teenuse osutamist toetama ka Eesti riigipoliitikad ja sotsiaalministeerium."

Uusi kodusid on plaanis rajada erinevatesse kohtadesse üle kogu Eesti - suurtesse linnadesse nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu; väiksematesse nagu Maardu, Rapla ja Keila; aga ka päris väikestesse kohtadesse nagu Audru, Veriora ja Lihula - kokku enam kui 20-sse asukohta. Nii tekib inimestel võimalus saada teenust oma kodule võimalikult lähedal ning need erivajadusega inimesed, kes täna elavad oma kodukohast kaugel, saavad lõpuks sinna tagasi pöörduda. AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno rõhutas, et väga oluline komponent uute kodude rajamisel on ka kodanikuks olemise ideoloogia. "Miks peab inimene, kui tal tekib vajadus teise inimese toe järele, liikuma ära oma kodust ja lähedaste juurest ning leppima eluga ebaloomulikus olukorras? Kas me ise sooviksime, et meie laps või mõni teine lähedane ei saaks teisiti abi, kui et ta viiakse näiteks Saaremaale ja paigutatakse asutusse, kus on 370 inimest?"

Loodavad teenuseüksused on kavas rajada nii korteritesse kui ka rekonstrueeritavatesse hoonetesse. Nii tekivad erineva elukorraldusega kodud, mis saavad paremini arvestada elanike personaalsete vajadustega. Tavalistesse korteritesse loodavates üksustes hakkab koos elama kuni neli inimest. Sealne elukorraldus on identne tavainimeste elukorraldusega ning sobib ennekõike psüühikahäirega inimesele, kes on oma tegemistes üsna iseseisev.

Eramutesse loodavates teenuseüksustes hakkab koos elama kuni 10 inimest. Selline elukorraldus toetab kõige paremini vaimupuudega inimeste vajadusi. Hoonete projekteerimisel ja rekonstrueerimisel arvestatakse ka liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste erivajadustega ning need peaksid tulema võimalikult energiasäästlikud.

Kõikides teenuseüksustes on psüühilise erivajadusega inimestel võimalikult privaatsed elamistingimused. Samas on ühes üksuses koos elavatel inimestel võimalus ühistegevusteks - näiteks saavad nad koos vaba aega veeta või süüa valmistada. Üksuses elavaid inimesi harjutatakse ka koolis, tööl või päevakeskuses käima. See omakorda suurendab nende sotsiaalset võimekust, iseseisvamat hakkama saamist ja enesekindlust.

Lisaks erihoolekandeteenuste osutajatele on projektis oluline roll ka kohalikel omavalitsustel. Omavalitsused on abistanud nii erihoolekandeteenuste vajaduse väljaselgitamisel kui ka uutele kodudele sobivamate asukohtade leidmisel. Enam kui 20 kohaliku omavalitsusega on sõlmitud hea tahte väljendusena kirjalikud koostöölepped.

Täiendav info:

Indrek Sooniste
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
indreksooniste@gmail.com
51 82 669

Georg Trašanov
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS
info@hooldekodu.ee
56 20 572

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavalitsus
vallavalitsus@lihula.ee
472 4630


Tervislik toitumine [31.08.2016 K.Susi]

Sügisene grupi kohtumine toimub 14.09.2016 kell 10.00-12.00. Esimene teema valik on "Tervislik toitumine".

Kõigil huvilistel on võimalik pöörduda Kristina Susi poole.


Piknik 3.augustil [27.07.2016 A.Ahse]

Kolmapäeval, 03.08.2016 läheme emajõe äärde ujuma ja piknikule. Alustame koos päevakeskusest 10:30.

Osalustasu 1€ tuua hiljemalt 1.08 päevakeskusse juhendaja Annelile Kohapeal toimub instrueerimine avavetes ujumise ohutuse osas.

Tule suvemõnusid nautima!


Juuli ürituste kokkuvõte [18.07.2016 K.Kivest]

Jalutuskäik Elvas
7. juulil käisime Elvas, kaasa tuli 15 teenuse kasutajat ja 3 juhendajat. Algul oli plaanis minna Verevi järve äärde suvitama, aga kehva ilma tõttu jäi see ära ja jalutasime ilusas Elvas ringi. Käisime seenepargi ja hüppemäe juures ning Verevi ja Arbi järve ääres. Ning jalutuskäigu lõpus tegime väikse pikniku.

Tartu Loomade Varjupaiga külastus
13. juulil külastasid meie keskuse teenuse kasutajad Tartu Loomade Varjupaika. Külastuse eesmärgiks oli neile üle anda teenuse kasutajate enda valmistatud magamisasemed kassidele. Kõigile väga meeldis seal olla, sest loomad olid väga sõbralikud ja armsad. Äramineku ajal ei tahtnud kliendid sugugi sealt lahkuda.


Täname Räpina Paberivabrikut! [30.05.2016 I.Tiikmaa]

Täname Räpina Paberivabrikut Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse kunstiringi toetamise eest joonistuspaberiga ja värvilise kartongiga!


Päevakeskuse uudised [27.05.2016 A.Ahse]

1.06.2016 – 31.08.2016 on päevakeskus laupäeval ja pühapäeval suletud. Tööpäevadel on päevakeskus avatud 8.00 – 16.30.

Inglise keele õpperühm on suvepuhkusel 1.06.2016 – 31.08.2016. Alustame uuesti septembris. Jälgi infot ja tule liitu meiega!

Aura Veekeskus on sel aastal remondiks suletud 20.06.2016 – 19.08.2016. Viimast korda külastame Aurat 15.06, ujumistundidega alustame uuesti 24.08.2016 endiselt kell 13.30.


Töötaja käsiraamat [16.05.2016 I.Sooniste]

Kasuliku kirjanduse rubriigis on avaldatud Töötaja käsiraamat. Käsiraamatu ülesanded:

 • annab ülevaate sihtasutuse eesmärkidest, juhtimisest, kvaliteedisüsteemist ja teenustest;
 • sätestab nõuded sihtasutuse kvaliteedijuhtimise süsteemile;
 • hõlbustab kvaliteedisüsteemi kasutamist, koondades endasse dokumentide viidete kogumiku;
 • tutvustab sihtasutust ja kvaliteedisüsteemi töötajatele.

Konkurss [13.05.2016 Ü.Lepik]

Kõik on oodatud osalema konkursil, mille eesmärgiks on leida endisele laoruumile nr 25 nimi. Kõige löövama nime välja pakkunud autor avalikustatakse ilukirjas endise lao ruumi seinal.

Nime mõtlemise aega on kuni 31-se maini.


Uudiseid pidutöö rühmast [13.05.2016 U.Perterson]

Aprillis võttis meiega ühendust lemmiklooma tooteid tegev firma Nufnuf ja oli huvitatud koostööst ,et me aitaksime valmistada ja toota koertele mõeldud viske pulka nende näidise järgi.Tänaseks oleme saatnud esimese proovi partii 130tk millega jäädi väga rahule ja ootame tagasisidet mai lõpus toimuvalt lemmiklooma messilt Saksamaal. 

Nufnuf on Eesti koeratarvete kaubamärk, mis pakub nutikaid tooteid koertele. Alates 2016 tõi ettevõte turule uue tootegrupi Nufnuf Natural, mille hulgast leiab ka puidust viskepulga mis on valminud Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse tublide inimeste käe all. Toode on 100% eestimaine ja naturaalne, kuna on valmistatud käsitsi Lõuna-Eesti lehtpuust. Toode on keskkonnasäästlik kuna annab muidu väheväärtuslikule puidule uue väärtuse ning koerad armastavad seda toodet. Nufnuf Natural kollektsiooni esmaesitlus toimub rahvusvahelisel lemmikloomamessil Interzoo 2016 Nürnbergis Saksamaal maikuus. Nufnuf tooteid müüakse lisaks Eestile erinevates Euroopa riikides ning USA-s. Lisainfo: http://nufnuf.ee/

nufnuf

Üritused maikuus 2016 [05.05.2016 K.Kivest]

3.05.2016 osalemine Töötukassa Töömessil

8.05.2016 Disko Genialistide klubis, kell 19.00-21.00

11.05.2016  Asutusesisesed kergejõustiku võistlused kell 10 – 11.30

17.05.2016 Osalemine Eriolümpia jalgpalli võistlustel Viljandis

18.05.2016 Pinksi turniir töötajate ja klientide vahel kell 10.- 11.30

20.05.2016 Perepäev päevakeskuses kell 13.00 -15.00

24.05.2016 Pauluse kiriku külastus kell 13.00 -14.30

24.05.2016  osalemine Eriolümpia kergejõustiku võistlustel Valgas

27.05.2016 Oskar Lutsu majamuuseumi külastus kell 13.00 – 14.30 tasuta!!


Reet Linna külaskäik [28.04.2016 K.Kivest]

Kliendiesinduse liige Ehar Lass kutsus meie klientidega vestlema tele- ja raadioajakirjaniku ning laulja Reet Linna. Tiheda graafiku tõttu, sai Ta meile külla tulla 26.04.16, kus meie kliendid tutvustasid Talle maja ja hiljem vesteldi ühiselt teelaua taga. Reet rääkis ise oma tegemistest ja karjäärist ning samuti said kliendid Talle küsimusi esitada. Ürituse lõppedes oli kõigil meel hea ja kliendid jäid üritusega väga rahule.


Kogemuskohtumine Tallinna Vaimse Tervise Keskuses [21.04.2016 A.Ahse]

18.04.2016 külastasid SA Tartu VTHK töötajad Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Haabersti Klubimaja, Pelguranna teraapiakeskust ja Iru Noortekeskust. Tutvusime erinevate üksuste töökorralduse ja pakutavate tegevustega. Leidsime nähtust nii mõndagi, mida saaks edaspidi meie päevakeskuse töö parendamiseks teha – nt teenuse saaja, kui päevakeskuse administraator ja sammhaaval tegevuste harjutamine taastujaile Haabersti Klubimajas; erinevatel aegadel toimuvad eneseabi grupid teraapiakeskuses.  Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad avaldasid soovi edaspidi külastada ka meie asutust. Töötajate tagasiside kogemuskohtumise kohta oli igati positiivne ja ka edaspidi võiks külastada erinevaid erihoolekande asutusi eesmärgiga omandada kasulikke kogemusi.


Õppepraktika Eesti Töötukassa juhtumikorraldajatele SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses [11.03.2016 K.Lilienthal]

11. märtsil ja 18. märtsil 2016 kell 10.00 - 13.00 toimub SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses õppepraktika Eesti Töötukassa juhtumikorraldajatele. 

Vanemtegevusjuhendajad  tutvustavad juhtumikorraldajatele oma töö sisu ja asutuses pakutavaid teenuseid: 

 • igapäevaelu toetamise teenus, 
 • töötamise toetamise teenust, 
 • toetatud elamise teenust, 
 • rehabilitatsiooniteenust.

Lisaks teeb ettekande Kliendiesinduse liige, kes räägib lähemalt Kliendiesinduse tegemistest ja teenuse kasutajate esindamisest. 


Eriolümpia Talimängud Otepääl [09.03.2016 K.Lilienthal]

Eelmisel nädalal, 2.-3. märtsil toimusid Otepääl Eriolümpia Talimängud, kus osales meie asutusest 4 teenusekasutajat.
Esimesel päeval toimus sportlaste divisioneerimine ning õhtul olid tegevused Pühajärve Spa ja Puhkekeskuses. Teisel päeval toimusid Tehvandi staadionil finaalsõidud.

Finaalsõitude tulemused 500 meetri suusatamises olid järgmised:
Oma divisionis:
I Koht – Silver Sillard
III Koht – Renee Logberg
IV Koht – Ain Suuder
Oma divisionis:
II Koht – Leena Pütsepp

Siinkohal suured õnnitulused sportlastele, kes olid väga tulid ja said häid tulemusi!


Päevakeskuse lahtiolekuajad pühade ajal [18.02.2016 K.Lilienthal]

23. veebruaril on Päevakeskus avatud 8.00 - 13.00


Eriolümpia ja sõbrapäev [15.02.2016 K.Lilienthal]

Eriolümpia 2015. aasta parimad sportlased Tartu VTHK-s on Ain Suuder ja Leena Püttsepp. Tänuüritus toimub 18. veebruaril Haapsalus, kuhu sõidab esindajana Ain Suuder.

13. veebruaril 2016 toimus Tartu VTHK-s Päevasaalis Sõbrapäeva tähistamine koos üheksa Leo klubi Dorpati noorega. Üritus oli väga meeleolukas ja teenuse kasutajad said sellest üritusest väga palju häid emotsioone. Ürituse raames toimusid erinevad etteasted mõlemalt osapoolelt, mis pakkusid nii nalja kui rõõmu. Ürituse tagasiside oli väga hea ning sellest tulenevalt lepiti kokku juba uus kohtumine 20. veebruaril, kell 11.00 kui tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva ühislaulmisega. 


SA Tartu VTHK pakub kaitstud töö teenust [29.01.2016 D.Ein]

SA Tartu VTHK on võitnud Sotsiaalkindlustusameti hanke "Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine". Meie asutuse töörühmad, mis on hankes esitaud, on puidu-, köögi-, söögitoa-, puhastusrühm ja külastusmaja. Meie sihtgrupp on psüühikahäirega inimesed vanuses 16 kuni vanaduspensionieani, kes on I etapi lõpuks võimelised tegema eesmärgipärast tööd kuni 10 tundi nädalas. Üks osa töövõimereformist on pakkuda erivajadustega inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töötingimustes ning tuge suundumisel avatud tööturule.
Kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Kellele on suunatud kaitstud töö teenus?

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani), kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • on diagnoositud kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue, on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
 • on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) alusel.

Teenusele suunamine

Alates 01.01.2016 täidab kriteeriumitele vastav isik taotluse koos Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajaga, saadav posti või digitaalselt allkirjastatult e-posti teel koordinaatorile. Koostöös juhtumikorraldajaga valitakse välja teenuseosutaja ja juhtumikorraldaja teeb suunamise teenusele.
Teenusele suunamisel ei tohi samaaegselt saada tööturuteenuseid nagu:

 • töötamise toetamise teenust;
 • töötukassa lühiajalist kaitstud tööd/tugiisiku teenust.

Teenust pakutakse alates 15.01.2016.

Hanke leping kehtib 01.01.2016-31.12.2016. Lepingu kohaselt on vastutav isik Indrek Sooniste.
Klienditöö ja informatsiooni eest vastutavad Dea Ein (TT vanemtegevusjuhendaja) ja Jelena Martila (tegevusjuhendaja). Klienditöösse on kaasatud tegevusjuhendaja Urmas Peterson ja Ruslana Frantšuk.

ESF
SKA

DISKO [21.01.2016 K.Lilienthal]

31. jaanuaril, kell 20.00 - 22.00 toimub DISKO Genialistide Klubis (Magasini 5)
Üritus on tasuta!
DJ on Imre Roosipuu


2016. aasta Jaanuari - Juuni kuu üritused [14.01.2016 K.Lilienthal]

Head teenuse kasutajad,

2016. aasta Jaanuari - Juuni kuu üritused on lisatud VTHK kodulehele kalendrisse.
Hoidke silm peal, sest ajaga võib sisse tulla muudatusi.

Täiendavat infot küsige Päevakeskuse tegevusjuhendajatelt.


DISKO [04.01.2016 K.Lilienthal]

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kutsub diskole!
Disko toimub Genialistide Klubis pühapäeval, 10. jaanuaril 2016 kell 20.00 - 22.00!
Üritus on tasuta!
DJ on Imre Roosipuu


Tartu VTHK (Staadioni 52) lahtiolekuajad pühade ajal [16.12.2015 K.Lilienthal]

23. detsember ja 31. detsember 2015 Tartu VTHK (Staadioni 52) avatud kell 8.00 - 13.00

24.-27. detsember 2015 Tartu VTHK (Staadioni 52) suletud

1.-3. jaanuar 2016 Tartu VTHK (Staadioni 52) suletud.


Kutse võrdse kohtlemise teemalisele nõustamisele Tartus 18. detsembril [10.12.2015 I.Sooniste]

18. detsembril kell 14.00-17.00 annab VÕRDÕIGUSVOLINIKU KANTSELEI JURIST Siiri Grünbaum kodanikele VÕRDSE KOHTLEMISE TEEMAL NÕU Tartu linnakantselei menetlusteenistuse ruumides (Küütri 3).

Info ürituse kohta leiate siit: http://www.vordoigusvolinik.ee/norra-projekt/noustamine/

Nõustamisele on oodatud ka KOHALIKE OMAVALITSUSTE ja ESINDUSORGANISATSIOONIDE TÖÖTAJAD ning AMETNIKUD, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel võrdse kohtlemise küsimustes.

TÖÖANDJATEL on võimalik küsida infot selle kohta, kuidas oma organisatsioonis võrdne kohtlemine tagada.


JÕULUKINK! [23.11.2015 Ü.Lepik]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses toimub käsitööesemete SUURMÜÜK. Osta saab kaltsuvaipu (suur värvivalik), sokke, kindaid kogu perele, põllesid, pajakindaid.

Asume Puiestee tänava ääres, Staadioni 52, müügipunkt on II korrusel. Müük toimub 9. ja 10.detsembril kell 9.00 – 18.00.

Ootame ostjaid!


EQUASS audit [13.11.2015 A.Ahse]

Seoses EQUASS kvaliteedimärgi taotlemisega SA Tartu VTHK-s külastab meid 17. – 18. novembril sõltumatu audiitor, kelle eesmärgiks on saada selgeks, kuidas asutuses töö käib ja kas see vastab EQUASS põhimõtetele. Sellest parema ülevaate saamiseks soovib ta tutvuda majaga ning vestelda ka teenusekasutajate ning teiste huvigruppide esindajatega.

Euroopa Kvaliteedimärk Sotsiaalteenustes – EQUASS (European Quality in Social Services) eesmärk on täiustada sotsiaalsektori tegevust kaasates teenuse osutajaid kvaliteedi tõstmise ja pideva arengu protsessi garanteerides teenuse saajatele kvaliteetset teenust kogu Euroopas.

EQUASS avakoosolek toimub 17.11 kell 10:45-11:00.
Auditi lõpukoosolek 18.11.2015 kell 15:30 – 16:00.
Oodatud on kõik töötajad ja teenusekasutajad!


Eetika- ja andmekaitse küsimuste arutelu [13.11.2015 A.Ahse]

9.11.2015 toimus SA Tartu VTHK-s klientide ja töötajate ühine üldkoosolek arutlemaks eetika ja andmekaitse küsimusi. Koosolekul osales 28 inimest. Leiti, et 2013. aastal teenusekasutajatega koostöös välja töötatud eetikastandard on teenusekasutajaile arusaadav ja vastuvõetav. Täiendusi standardile ei olnud.

Andmekaitset SA Tartu VTHK-s reguleerib asutuse andmekaitse poliitika, millest teenusekasutajad on teadlikud, andmete kuritarvitamise osas pole probleeme olnud.

Tutvu SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakonna eetikastandardi projektiga.


TERVISEKALENDER 2015-2016 [13.11.2015 K.Lilienthal]

NOVEMBER 2015:
1. 19.11.2015 Rahvusvaheline "Ei päev suitsetamisele
2. 26.11.2015 on meie asutuses Tervisepäev teemal „Tugevdan oma immuunsust“ Osaleb lektor Sirli Kivisaar, toimub tervisetoodete müük. Iga-aastaselt novembri kolmandal neljapäeval tähistatav suitsetamisvastane päev.

TERVISEKALENDER 2016

VEEBRUAR 2016:
1. Sõbrapäev/ Valentinipäev - Sõbrapäeva postkast. Võimalus sõpra meeles pidada. Sõbrapäeva pildistamine. Võimalus teha sõbraga pilti.
2. Eesti Vabariigi aastapäev - Kaunistused Eesti Vabariigi aastapäevaks

MÄRTS 2016:
1. Naistepäev - Räägitakse naistepäeva traditsioonidest ja sellest, miks seda tähistatakse.

APRILL 2016:
1. Naljapäev - Töötajad otsivad oma lemmik anekdoodi, et seda ka teistega jagada e-kirja teel.
2. Tervisepäev - Teabepäev nii töötajatele kui ka klientidele, et nad oskaksid oma tervist väärtustada ja ennetada riske. Arsti tudeng mõõdab töötajate tervisenäitajaid ja annab näpunäiteid kuidas tervise eest paremini hoolt kanda. Ühine kepikõnd aktiivsetele töötajatele.
3. Südamenädal - Infomaterjal kodulehele ja infotahvlile kuidas hoida oma südant ning tunda ära ohumärke. Arsti tudeng möödab tervisenäitajaid, et neid varasemate näitajatega võrrelda.
4. Tööohutuse ja töötervishoiu päev - Teabepäev klientidele tööohtuse ja töötervishoiu teemal.

MAI 2016:
1. Ülemaailmne tervisliku toitumise päev - Värsked salatid ja puuviljad kättesaadavad igal ajal. Nt õun, banaan, apelsin.
2. Ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev - Liikumisaktiivsuse toetamine töötajatele.
3. Tubakavaba päev - Pisike artikkel kodulehele ja infotahvlile suitsetamisest ja sellest tingitud probleemidest.

JUUNI 2016:
1. Lastekaitsepäev - Teabepäev klientidele, mis on lastekaitsepäev ja Lastekaitse Liidu tegevusest.
2. Jaanipäev - Ühised meeskonnamängud, et suurendada sotsiaalset sidusust

SEPTEMBER 2016:
1. Rahvusvaheline tarkusepäev - Tegevuskava täiendamine ja üle vaatamine
2. Ülemaailmne esmaabi päev - Töötajad mängivad läbi situatsioone, et värskendada mälu esmaabi alaselt
3. Piimanädal - Köögis pakutakse piimast tehtud toite, et tutvustada erinevaid võimalusi ja meenutada piima vajalikkust inimese tervisele.
4. Südamepäev - Infomaterjal kodulehele ja infotahvlile kuidas hoida oma südant ning tunda ära ohumärke. Arsti tudeng möödab tervisenäitajaid, et neid varasemate näitajatega võrrelda.

OKTOOBER 2016:
1. Ülemaailmne naeratuste päev - Naerata rohkem. Naeratusest on kehale tohutult kasu, pärast naeratust tunneb keha end kergemini ja mugavamini. Naerata kohe ja kõigile. Kui sa oled nädal aega järjest kõigile naeratanud, tunned end igal juhul palju õnnelikumana.
2. Vaimse tervise päev - Ülemaailmse vaimse tervise päeva raames korraldatav teabepäev, mis toob esile vajaduse pöörata rohkem tähelepanu depressioonile kui üha kasvavale rahvusvahelisele probleemile.

NOVEMBER 2016:
1. Rahvusvaheline "Ei päev suitsetamisele” - Tervisepäev ja teabepäev antud päeva puudutavatel teemadel.

DETSEMBER 2016:
1. Jõululaupäev - Pidulik koosviibimine ja aasta kokkuvõte.

Koostaja: Valentina Rannikmaa


MARDILOTERII [13.11.2015 K.Lilienthal]

10.novembril toimus Maardipäeva tähistamine.


Kliendiesinduse koosolek [09.11.2015 A.Ahse]

5.novembril 2015 toimus SA Tartu VTHK kliendiesinduse koosolek; kohal olid kõik kliendiesinduse liikmed. Osalesid ka juhatuse liige Indrek Sooniste, osak. juhataja Ülle Lepik ja vanemtegevusjuhendaja Anneli Ahse.
Arutati teenuse kasutajatele mõeldud rahulolu küsimustikku, milles sisalduvate küsimustega juhatus nõus oli. Tehti ettepanek võtta tööle kogemusnõustajana praktikal olnud pr.Soidla ning arutleti jõulupeo korraldamisega seotud küsimusi.
Kliendiesindus otsustab ise, kas kutsuda juhendajaid koosolekule, kusjuures juhendajal ei ole otsest sõnaõigust, kuid tema ülesandeks  on objektiivse info jagamine.
Järgmine koosolek on 18.nov.2015, kell 11:00.
Ita Selgis, kliendiesinduse sekretär


Kokkuvõte esimesest kliendiesinduse kokkusaamisest [05.11.2015 I.Sooniste]

Uus kliendiesindus: kliendiesinduse valmine toimus 14.oktoobril 2015 üldkoosolekul. Kliendiesindusse valiti Merike, Ita, Elle, Ehar ja Ain.

Kliendiesinduse ülesanded on:
1. ürituste korraldamine,
2. olenevalt kliendi probleemist suunata juhendaja poole.
3. olla vahendaja klientide ja juhtkonna vahel.

Esimest korda sai kliendiesindus kokku 22. oktoobril 2015. Kohal olid kõik liikmed ja juhendajad Camilla ja Martin. Protokollis Ita ja protokollid asuvad III korrusel juhendajate ruumis. Kliendiesindus arutas:
1. kuidas abistada kliente,
2. suvist reisi,
3. jõulupidu,
4. klientide rahulolu küsitluse tegemine,
5. kas on võimalike teha lahtiste uste päeva.

Järgmine kohtumine toimub 5. novembril 2015.

Kliendiesinduse kontakt: kliendiesindus@gmail.com


Helpific infopäeva kokkuvõte [31.10.2015 S.Epro]

16.oktoobril toimus Helpific infopäev Tartus Ideelabori ruumides. Meie asutuse sotsiaaltöötaja Simone Epro aitas modereerida avatud vestlusringi teemal: „Millised on erivajadustega noorte võimalused osalemaks tööturul ning kuidas valitsevad stigmad mõjutavad tööhõivevõime edendamist?“

Vestlusringis osalesid erivajadustega inimeste organisatsioonide esindajad, ettevõtted kellel on kogemusi erivajadustega inimestega ning ka erivajadusega inimesed ise. Infopäeval rääkisid kaasa ka Eesti sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. Arutleti töövõimereformi üle, käsitleti tööandjate kogemusi ja nende hirme seoses erivajadustega inimeste palkamisega. Päevakorda kerkisid ka sellised teemad: Mitmekesisuse Kokkulepe, suhtumine erivajadustega inimestesse, sotsiaalne ettevõtlus, kaitstud töö ja ligipääsetavus riigiasutustesse. Infopäev andis kindlasti selgust ja ideid kõigile vestlusringis osalejatele.


DISKO [21.10.2015 K.Lilienthal]

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kutsub diskole!
Disko toimub Genialistide Klubis pühapäeval, 1. novembril kell 20.00 - 22.00.
Üritus on tasuta!
DJ on Imre Roosipuu


Kokkuvõte Helen Seppa bakalaureusetööst „Sotsiaaltöötajate tõlgendused psüühiliste erivajadustega inimeste eluilmast“ [19.10.2015 I.Sooniste]

Soovitame tutvuda kokkuvõttega Helen Seppa bakalaureusetööst „Sotsiaaltöötajate tõlgendused psüühiliste erivajadustega inimeste eluilmast“.


Rahvusvaheline nooretvahetuse projekt [16.09.2015 I.Sooniste]

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusesse saabus 6 noort Tsehhi Vabariigist Noored jäävad nooretvahetuse raames meile koos oma tuigiisikute ja grupijuhiga külla 16-21.09.2015. Noortevahetuse projekti Mens Sana in Europea nr 2015-KA105-21 toetab Erasmus Pluss programm. 

Projekti ürituste pilte saab vaadata siin!


Käsitöörühm Lillemäel! [09.07.2015 S.Epro]
7.Juulil käisime käsitöötoa naistega Lillemäel Tartu Loodusmaja ja Loomemajanduskeskuse pargis jalutamas. See vaikne ja rahulik koht asub väikese jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Parki on ehitatud Tartu Loodusmajas, mis on avatud kõigile huvilistele, kuid pilet maksab 2€. Ümbruses on huvitavad kivid, millel on nimesildid küljes. Veel on seal päikesekell, võrkkiik, vaateplatvorm, lehtla, istumispingid, lilled, veesilm, korralikud teerajad ja trepid. Lastele on mänguväljak. Meie võtsime söögid, morsid kaasa ja pidasime piknikku. Ilm oli ilus ja Maie, Mare, Aino, Hele-Mall, Helle, Ivi, Nelli, Leena, Leili, Kaie - jäime rahule. Koduteel astusime sisse loomemajanduskeskuse kauplusse ning tutvusime nende disainitud ehete, keraamika, seepide ja muu kaubaga. Ürituse korraldajaks oli Ivi Siimo.

Päevakeskuse lahtiolekuajad pühade ajal [19.06.2015 A.Ahse]

22.06.2015 – 8:00 - 15:00

23.06.2015 – 8:00 – 15:00

24.06.2015 – SULETUD

25.06 ja 26.06.2015 – 8:00 – 16:30


Eakate hooldusosakonna tegevused juunis [28.05.2015 A.Armolik]

09.06.2015 sõidavad eakad Kallastele tutvuma vaatamisväärsustega.
14.06.2015 Perepäev Nõlvaku Hooldekeskuses kell 14.00

Lisainfo: Angelika Armolik, tel. 55569102


Kliendikonverentsi kokkuvõte [25.05.2015 S.Epro]

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus korraldas 14.mail seitsmendat kliendikonverentsi. Alustasime 2009. aastal meie asutuse ruumides ja teema oli „Rehabilitatsioon ei hammusta!“
2010. aasta kliendikonverents toimus samuti SA Tartu VTHK ruumides, teemaks oli „Muutes ennast, muudan maailma!“
2011. aastal liikusime kliendikonverentsiga väljaspoole maja, toimus Tartu Kutsehariduskeskuses ja teemaks oli „Tean ja tegutsen!“
2012. aasta kliendikonverents „Ulatan abikäe“ toimus juba Dorpati Konverentsikeskuses. Osalejaid on iga aastaga juurde tulnud.
2013. aasta kliendikonverents „Mina suhtlen“ ning 2014. aasta konverents „Minu viha“ viidi läbi Tartu Kantri Hotellis. Osalejaid oli juba 70 inimest.

Selle aasta kliendikonverentsi teema oli „Tahan tööle!“ Toimus Atlantises. Osavõtjaid oli kokku 70 inimest. Olime kutsunud erivajadusega inimesi Tallinna Vaimse Tervise Keskusest, Jõgeva haigla päevakeskusest, MTÜ Iseseisev Elu Puhja päevakeskusest, Tartu Maarja Tugikeskusest ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusest.
Peaesinejaks oli Töötukassa töövõime hindamise juht Monika Aasa, kes tutvustas töövõimereformi. Teema oli väga aktuaalne ning esitati palju küsimusi. Esines ka SA Tartu VTHK sotsiaaltöötaja Jevgeni Bugakin, kes rääkis rehabilitatsiooniprogrammist „Tahan tööle“.
Vahepalaks viis meie klient läbi virgutusvõimlemise kõikidele konverentsist osavõtjatele.
Oma töökogemusest rääkisid meie koostööpartnerid Tallinna Vaimse Tervise Keskusest ja Tartu Maarja Tugikeskusest.
Kliendikonverentsid on korraldatud klientide teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmiseks ja lähtuvalt sellest korraldatakse iga teema kohaselt erinevaid töötube. Selle aasta töötoad olid: „Soovitused tööandjale“, „Mis takistab töö tegemist?“, „Millised isiksuseomadused on töö tegemiseks tarvilikud?“, „Palga ja töö suhe“, ja „Millest sõltub minu tööharjumus?“
Töötubadest tehakse kokkuvõtted ning kantakse iga rühma esindaja poolt ette.
Ürituse lõpetas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatuse liikme Indrek Sooniste lõppsõna.


Tule Harmooniasse! [25.05.2015 S.Epro]

harmony


Kutse avalikule arutelule [13.05.2015 S.Epro]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ootab erihoolekandeteenuste kasutajaid ning lähedasi avalikule arutelule 27.mail kell 15.00 Staadioni 52.

Ürituse ladusamaks korraldamiseks palun anna oma osavõtusoovist teada hiljemalt 25.05.2015 oma juhendajale või telefonil +3725035392


Kliendikonverents [04.05.2015 A.Ahse]

Hea klient! Oled oodatud traditsioonilisele Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse kliendikonverentsile, mille teemaks on tänavu  „Tahan tööle!“
Konverents toimub neljapäeval, 14. mail kella 10.30 – 16.30 Klubi Atlantise konverentsikeskuses.

Esialgne päevakava on järgmine:
10.30 – 11.00 Tervituskohv, osalejate registreerimine
11.00 – 11.10 Avasõnad
11.10 – 12.10 Peaesinejad Heljo Pikhof ja Külli Mäe
12.10 – 12.15 Virgutusvõimlemine
12.15 – 13.00 Koostööpartnerite sõnavõtud
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.15 Töötoad
15.15 – 16.00 Töötubade arutelu
16.00 – 16.15 Esinejate tänamine
16.15 – 16.30 Lõppsõna

NB! Osalustasu 2 € tasuda päevakeskuse juhendajatele 12. maiks,täiendav info päevakeskusest.


Projekt HOOLDUSTUGI kutsub lõpuüritusele [23.04.2015 J.Bugakin]

ESF projekt „HOOLDUSTUGI“ (1.3.0301.12-0137) kutsub lõpuüritusele 15.mail 2015.a kell 13.00 Dorpati Konverentsikeskuse Petersoni saalis.

Oodatud on projektis osalenud kliendid ja nende lähedased, omastehooldajad, sotsiaaltöötajad, projekti töötajad ning koostööpartnerid. Lõpuüritusel räägitakse projekti tulemustest ja hoolduskoormusega isikute toetamise võimalustest Tartu linnas.

Eelregistreerimine toimub telefoni teel. Info tel. 532 447 37 / 532 444 31.


Kaltsuvaipade suurmüük [5.03.2015 K.Paalberg]

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses (Staadioni 52, Tartus) II korrusel toimub  10.03.2015 kella 8.00-18.00 kaltsuvaipade suurmüük. Mitmesugused mõõdud ja värvid (1 m² hind 12.50€).

Lisainfo tel. 56 684 539

Tasulised sportlikud tegevused [18.01.2015 J.Martila]

JÕUSAAL: esmaspäev, neljapäev 11.30-12.30
-kuumaksumus 2.60€
-toimub TÜ spordihoones ujula 4
-pöörduda Jelena Martila poole

AURA VEEKESKUSES UJUMINE: kolmapäeval 13.30
-iga ujumiskorra maksumus 1.50€
-pöörduda Anneli Ahse poole

JALGPALLITREENING: neljapäeval 14.15-15.15
-toimub Kroonuaia koolis
-kuumaksumus 3€
-pöörduda Imre Roosipuu poole

TANTSUTUND: esmaspäeval 12.30-13.30
-kuumaksumus 3€
-pöörduda Camilla Meistri poole


Päevakeskuse lahtiolekuajad nädalavahetusel [23.01.2015 M.Savik]

Päevakeskus on avatud nädalavahetusel kell 9.00-15.00. Sissepääs on ainult uksekaardiga!


Hinda sihtasutuse väärtusi! [16.01.2015 I.Sooniste]

Eelmise aastal kogunesid asutuse helged pead ja arutasid, mis võiks olla Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse põhiväärtused. Pöördume Sinu kui veel targema poole: Hinda mis on kõige olulisem ja me teeme selle koos Sinuga teoks!

Hindamiseks vajuta siia!


Soe valmistoit eakatele SOODUSHINNAGA!

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus pakub valmistoitu eakatele:

 • proovipäev tasuta
 • 2,5€ päev

Info: tel. 555 69102


Uudiste arhiiv 2015-2016
Uudiste arhiiv 2013-2014
Uudiste arhiiv 2011-2012
Uudiste arhiiv 2009-2010