Koostööpartnerid

Leo Klubi Dorpat

Tartu Tervisekohvik

Eesti Eriolümpia

Tartu Psühhiaatriakliinik

Tartu Puuetega Inimeste Koda

MTÜ Iseseisev Elu

Kodijärve Hooldekodu

Eestimaa hooldekodud

Lõuna-Eesti Haigla AS Hooldusravikeskus

Sotsiaalkindlustusamet

MTÜ Kodanike Ühendus Davy

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Sopimusvuori fond

Terviseportaal Inimene.ee

MTÜ Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus