EST | RUS

AVALEHT

Psüühilise erivajadusega isikute kompleksset töövõime hindamise ja arendamise teenust Eestis hetkel ei pakuta. Riiklikult pakutavate rehabilitatsiooniteenuste raames toimub küll kliendi tegevusvõime hindamine, kuid see ei kattu töövõime hindamisega. Praegu kasutatavat töövõimetuse hindamist ei saa kasutada „tagurpidi“ töövõime hindamisena ehk 80% töövõimetust ei tähenda 20% töövõimet.

Selleks, et adekvaatselt hinnata erivajadusega inimese võimet töötada on vajalik kompleksne teenus, mis koosneb erinevate spetsialistide hindamisest ning inimese tööoskuste kontrollimisest töises keskkonnas. Antud hindamine peab võtma arvesse nii kliendi tervisliku seisundit, kuid ka töökogemusi, haridust ning inimese praegust tööviljakust.

Psüühilise erivajadustega isikud, kes soovivad asuda avatud tööturule, kuid kellel puudub praegu ettekujutus oma soovidest, tööoskustest ning töövõimest, võivad osaleda töövõimehindamise teenusel. Töövõime hindamise protsessi saab Töötukassa, rehabilitatsiooniasutuste, erihoolekandeasutuste ning kohalike omavalitsuste kaudu. Osalemine töövõimehindamise protsessis peab olema vabatahtlik ning kirjalikult fikseeritud ja kinnitatud osalejate poolt.

Alternatiiviks töövõimekaotuse protsendile võib olla töövõimelisuse astmed. Need astmed peavad peegeldama a) kui keerulist tööd inimene saab teha, b) kui palju juhendamist inimene vajad tööülesannete täitmisel, c) kas kliendile sobib vaimne või füüsiline töö, d) mitu tundi päevas ja nädalas inimene saab edukalt töötada.

Töövõime hindamise protsessi jagatakse neljaks etapiks: 1) isiku motivatsiooni hindamine, 2) olemasolevate kogemuste analüüs, 3) erinevate tööde praktiseerimine töökatse rühmades, 4) sobiva töö leidmiseks kriteeriumite väljaselgitamine ja isiku seostamine tööturuteenustega.

Juhul, kui selgub, et erivajadusega isik ei ole valmis avatud tööturule naasmiseks või tema haridus ja/või töövõimelisus hetkel ei võimalda töö leidmist, siis antud inimene suunatakse teistele aktiivsetele tööturumeetmetele koostöös Töötukassaga või pakutakse erihoolekandeteenuseid, mis saavad arendada isiku nõrgemaid külge.

Kui erivajadusega isik läheb tööle, on vajalik teha temaga tööd ka edaspidi, et aidata tal püsida tema poolt valitud töökohal. Sellise ülesandega on vajalik koolitada spetsialiste, kes oskaksid töötada psüühiliste erivajadustega isikutega. Mudel, mis võetakse kasutusele, põhineb job-coaching 'i metoodikal. Väljakoolitatud spetsialistide ülesanneteks on isikute nõustamine ja toetamine sobiva võimetekohase töökoha otsimisel vastavalt töövõimehindamise tulemustele. Antud spetsialistid peavad tegema tihedat koostööd Töötukassa ning potentsiaalsete tööandjatega selleks, et leida vajalikke töökohti ning vajadusel suunata erivajadustega inimesed täiendavatele tööturuteenustele.
UUDISED
INFO PROJEKTIST
TÖÖVÕIME HINDAMINE
AJAKAVA
FACEBOOK
PARTERID JA KASULIKUD VIITED
KONTAKT