EST | RUS

AVALEHT

PETHA projekt - psüühilise erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine Lõuna-Eestis

Projekti toimumise aeg on 01/11/2009 - 28/02/2012. Projekti korraldab SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Rahastamise allikas on Euroopa Sotsiaalfond, ning projekti teostatakse ESF meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames.

Ametlikud partnerid on Tartu Linnavalitsus ja Haaslava Vallavalitsus. Projekti raames tehakse ka koostööd Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnaga.

Keda me saame aidata?
-tööealisi psüühikahäirega isikuid, kes on huvitatud tööturule naasmisest.

Miks on see projekt vajalik?
Hetkel ei pakuta Eestis psüühilise erivajadusega isikutele töövõime hindamise ja arendamise teenust selleks, et toetada neid sobiva töö otsimisel. Samuti on vajalik efektiivne meetod, mille abil saaks toetada erivajadustega inimesi valitud töö juures. Projekti raames on planeeritud inimeste abistamine sobiva töö väljaselgitamisel ja töökohal püsimisel.

Projekti põhieesmärgid on:
-töötada välja kontseptsiooni, kuidas hinnata ja arendada erivajadustega inimeste töövõimet;
-sellele järgneb antud kontseptsiooni rakendamine Tartus ja Haaslava vallas;
-peale töövõimehindamist toetatakse erivajadustega inimesed tööle asumisel väljatöötatud metoodika alusel.
UUDISED
INFO PROJEKTIST
TÖÖVÕIME HINDAMINE
AJAKAVA
FACEBOOK
PARTERID JA KASULIKUD VIITED
KONTAKT