EST | RUS

AVALEHT

Konverentsi "Psüühilise erivajadusega inimese töövõimalused" materjalid, töövõime hindamise ja arendamise metoodika tutvustav broðüür, kokkuvõte projektist:

-PETHA projekti tutvustus (J.Bugakin)

-Erivajadus ja selle mõju töövõimele (M.Karulin)

-PETHA projekti töövõime hindamise ja arendamise mudel (K.Paal)

PETHA projekti raames kasutatavad töövõime hindamise ja arendamise meetmed:
-mentorlus (K.Kerge)
-psühhosotsiaalne nõustamine (M.Pill)
-tegevusterapeutiline hindamine (M.Põld)
-kutsenõustamine (J.Kraus)
-loovteraapia (A.Maarend)

-Ettepanekud erivajadusega inimeste töövõime hindamise ja arendamise meetmete elluviimiseks (J.Bugakin)

-Projekti kontseptsiooni tutvustav broðüür

-Projekti kokkuvõte

UUDISED
INFO PROJEKTIST
TÖÖVÕIME HINDAMINE
AJAKAVA
FACEBOOK
PARTNERID JA KASULIKUD VIITED
KONTAKT